Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-398

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-398 Hãng sản xuất : GWinstek Bảo hành : 12 tháng DCV : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, ±0.5% ACV : 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, 750V, ±1% DCA : 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1% ACA : 400µA, 4000µA, 40mA, 400mA, 4A, 10A, ±1.2% Ω : 400Ω ~ 40MΩ 6 ranges, ±1% C : 40nF, 400nF, 4µF, 40µF, 400µF, 4000µF, ±3.0% F : 10Hz ~ 10MHz, ±0.1% Diode 2.8V, Continuity, tự động tắt nguồn Analog Bar Nguồn : PIN 9V Kích thước : 87x180x47mm, 370g Phụ kiện kèm theo : Que đo, PIN, HDSD

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!