Kết quả tìm kiếm

Tìm thấy 6019 sản phẩm phù hợp với từ khóa
STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rờ Le Dòng Điện Schneider RM4JA32MW RM4JA32MW

Rờ Le Dòng Điện Schneider RM4JA32MW

Thương hiệu: Schneider

4.843.300
- 40%
2.641.800
Liên hệ
2 Rơ le bảo vệ pha RM22LG11MR RM22LG11MR

Rơ le bảo vệ pha RM22LG11MR

Thương hiệu: Schneider

1.971.200
- 40%
1.075.200
Liên hệ
3 Rơ le bảo vệ pha RM22LA32MR RM22LA32MR

Rơ le bảo vệ pha RM22LA32MR

Thương hiệu: Schneider

2.332.000
- 40%
1.272.000
Liên hệ
4 Rờ Le Dòng Điện Schneider RM35JA32MR RM35JA32MR

Rờ Le Dòng Điện Schneider RM35JA32MR

Thương hiệu: Schneider

2.995.300
- 40%
1.633.800
Liên hệ
5 Rờ Le Dòng Điện Schneider RM22JA31MR RM22JA31MR

Rờ Le Dòng Điện Schneider RM22JA31MR

Thương hiệu: Schneider

2.786.300
- 40%
1.519.800
Liên hệ
6 Rơ le bảo vệ pha RM22UA33MR RM22UA33MR

Rơ le bảo vệ pha RM22UA33MR

Thương hiệu: Schneider

2.901.800
- 40%
1.582.800
Liên hệ
7 Rơ le bảo vệ pha RM22UA32MR RM22UA32MR

Rơ le bảo vệ pha RM22UA32MR

Thương hiệu: Schneider

2.901.800
- 40%
1.582.800
Liên hệ
8 Rơ le bảo vệ pha RM22UA31MR RM22UA31MR

Rơ le bảo vệ pha RM22UA31MR

Thương hiệu: Schneider

3.724.600
- 40%
2.031.600
Liên hệ
9 Rơ le bảo vệ pha RM22TU23 Schneider RM22TU23

Rơ le bảo vệ pha RM22TU23 Schneider

Thương hiệu: Schneider

2.289.100
- 40%
1.248.600
Liên hệ
10 Rơ le bảo vệ pha RM22TU21 Schneider RM22TU21

Rơ le bảo vệ pha RM22TU21 Schneider

Thương hiệu: Schneider

2.270.400
- 40%
1.238.400
Liên hệ
11 Rơ le bảo vệ pha RM22TR33 Schneider RM22TR33

Rơ le bảo vệ pha RM22TR33 Schneider

Thương hiệu: Schneider

3.102.000
- 40%
1.692.000
Liên hệ
12 Rơ le bảo vệ pha RM22TR31 Schneider RM22TR31

Rơ le bảo vệ pha RM22TR31 Schneider

Thương hiệu: Schneider

2.492.600
- 40%
1.359.600
Liên hệ
13 Rơ le bảo vệ pha RM22TG20 Schneider RM22TG20

Rơ le bảo vệ pha RM22TG20 Schneider

Thương hiệu: Schneider

1.437.700
- 40%
784.200
Liên hệ
14 Rơ le bảo vệ pha RM22TA33 Schneider RM22TA33

Rơ le bảo vệ pha RM22TA33 Schneider

Thương hiệu: Schneider

2.425.500
- 40%
1.323.000
Liên hệ
15 Rơ le bảo vệ pha RM22TA31 Schneider RM22TA31

Rơ le bảo vệ pha RM22TA31 Schneider

Thương hiệu: Schneider

2.403.500
- 40%
1.311.000
Liên hệ
16 Relay bán dẫn SSRHP07 HEATSINK SSRHP07

Relay bán dẫn SSRHP07 HEATSINK

Thương hiệu: Schneider

847.000
- 40%
462.000
Liên hệ
17 Relay bán dẫn SSM1A130M7 SOLID STATE RELAY SSM1A130M7

Relay bán dẫn SSM1A130M7 SOLID STATE RELAY

Thương hiệu: Schneider

2.421.100
- 40%
1.320.600
Liên hệ
18 Relay nguồn RPM12ED Power relay 1 CO with LED 48 V DC RPM12ED

Relay nguồn RPM12ED Power relay 1 CO with LED 48 V DC

Thương hiệu: Schneider

168.300
- 40%
91.800
Liên hệ
19 Relay nguồn RPM12E7 Power relay 1 CO with LED 48 V AC RPM12E7

Relay nguồn RPM12E7 Power relay 1 CO with LED 48 V AC

Thương hiệu: Schneider

151.800
- 40%
82.800
Liên hệ
20 Relay nguồn RPM12BD Power relay 1 CO with LED 24 V DC RPM12BD

Relay nguồn RPM12BD Power relay 1 CO with LED 24 V DC

Thương hiệu: Schneider

154.000
- 40%
84.000
Liên hệ
21 Relay nguồn RPM12B7 Power relay 1 CO with LED 24 V AC RPM12B7

Relay nguồn RPM12B7 Power relay 1 CO with LED 24 V AC

Thương hiệu: Schneider

151.800
- 40%
82.800
Liên hệ
22 Relay nguồn RPM11P7 Power relay 1 CO 230 V AC RPM11P7

Relay nguồn RPM11P7 Power relay 1 CO 230 V AC

Thương hiệu: Schneider

123.200
- 40%
67.200
Liên hệ
23 Relay nguồn RPM11JD Power relay 1 CO 12 V DC RPM11JD

Relay nguồn RPM11JD Power relay 1 CO 12 V DC

Thương hiệu: Schneider

115.500
- 40%
63.000
Liên hệ
24 Relay nguồn RPM11FD Power relay 1 CO 110 V DC RPM11FD

Relay nguồn RPM11FD Power relay 1 CO 110 V DC

Thương hiệu: Schneider

133.100
- 40%
72.600
Liên hệ
25 Relay nguồn RPM11F7 Power relay 1 CO 120 V AC RPM11F7

Relay nguồn RPM11F7 Power relay 1 CO 120 V AC

Thương hiệu: Schneider

123.200
- 40%
67.200
Liên hệ
26 Relay nguồn RPM11ED Power relay 1 CO 48 V DC RPM11ED

Relay nguồn RPM11ED Power relay 1 CO 48 V DC

Thương hiệu: Schneider

133.100
- 40%
72.600
Liên hệ
27 Relay nguồn RPM11E7 Power relay 1 CO 48 V AC RPM11E7

Relay nguồn RPM11E7 Power relay 1 CO 48 V AC

Thương hiệu: Schneider

123.200
- 40%
67.200
Liên hệ
28 Relay nguồn RPM11BD Power relay 1 CO 24 V DC RPM11BD

Relay nguồn RPM11BD Power relay 1 CO 24 V DC

Thương hiệu: Schneider

115.500
- 40%
63.000
Liên hệ
29 Relay nguồn RPM11B7 Power relay 1 CO 24 V AC RPM11B7

Relay nguồn RPM11B7 Power relay 1 CO 24 V AC

Thương hiệu: Schneider

123.200
- 40%
67.200
Liên hệ
30 Relay bảo vệ điện áp EVRPD-440NZ5MQ schneider EVRPD-440NZ5MQ

Relay bảo vệ điện áp EVRPD-440NZ5MQ schneider

Thương hiệu: Schneider

4.862.000
- 40%
2.652.000
Liên hệ