Ampe kìm đo dòng

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2055 Model 2055

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2055

Thương hiệu: Kyoritsu

4.290.000
- 30%
2.730.000
Liên hệ
2 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2056R Model 2056R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2056R

Thương hiệu: Kyoritsu

5.390.000
- 30%
3.430.000
Liên hệ
3 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2300R Model 2300R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2300R

Thương hiệu: Kyoritsu

2.718.571
- 30%
1.730.000
Liên hệ
4 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2608A Model 2608A

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2608A

Thương hiệu: Kyoritsu

1.367.142
- 30%
869.999
Liên hệ
5 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2500 Model 2500

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2500

Thương hiệu: Kyoritsu

8.517.142
- 30%
5.419.999
Liên hệ
6 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2002R Model 2002R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2002R

Thương hiệu: Kyoritsu

5.845.714
- 30%
3.720.000
Liên hệ
7 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2200R Model 2200R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2200R

Thương hiệu: Kyoritsu

2.011.428
- 30%
1.280.000
Liên hệ
8 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2510 Model 2510

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2510

Thương hiệu: Kyoritsu

15.950.000
- 30%
10.150.000
Liên hệ
9 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2002PA Model 2002PA

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2002PA

Thương hiệu: Kyoritsu

3.551.428
- 30%
2.260.000
Liên hệ
10 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2003A Model 2003A

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2003A

Thương hiệu: Kyoritsu

6.112.857
- 30%
3.890.000
Liên hệ
11 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2006 Model 2006

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2006

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 30%
0
Liên hệ
12 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2007A Model 2007A

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2007A

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 30%
0
Liên hệ
13 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2009R Model 2009R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2009R

Thương hiệu: Kyoritsu

6.600.000
- 30%
4.200.000
Liên hệ
14 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2010 Model 2010

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2010

Thương hiệu: Kyoritsu

14.787.142
- 30%
9.409.999
Liên hệ
15 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2017 Model 2017

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2017

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 30%
0
Liên hệ
16 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2200 Model 2200

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2200

Thương hiệu: Kyoritsu

1.492.857
- 30%
950.000
Liên hệ
17 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2210R Model 2210R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2210R

Thương hiệu: Kyoritsu

7.920.000
- 30%
5.040.000
Liên hệ
18 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2031 Model 2031

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2031

Thương hiệu: Kyoritsu

2.231.428
- 30%
1.420.000
Liên hệ
19 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2033 Model 2033

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2033

Thương hiệu: Kyoritsu

4.164.285
- 30%
2.650.000
Liên hệ
20 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2040 Model 2040

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2040

Thương hiệu: Kyoritsu

3.064.285
- 30%
1.950.000
Liên hệ
21 Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2046R Model 2046R

Ampe Kìm Đo Dòng Kyoritsu Model 2046R

Thương hiệu: Kyoritsu

4.714.285
- 30%
3.000.000
Liên hệ