Đồng hồ đo điện trở cách điện Megomet

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3001B Model 3001B

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3001B

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 0%
0
Liên hệ
2 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A Model 3005A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A

Thương hiệu: Kyoritsu

6.631.428
- 30%
4.220.000
Liên hệ
3 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A Model 3007A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A

Thương hiệu: Kyoritsu

7.904.285
- 30%
5.030.000
Liên hệ
4 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021 Model 3021

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021

Thương hiệu: Kyoritsu

9.004.285
- 30%
5.730.000
Liên hệ
5 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A Model 3022A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A

Thương hiệu: Kyoritsu

12.147.143
- 30%
7.730.000
Liên hệ
6 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023 Model 3023

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023

Thương hiệu: Kyoritsu

9.004.285
- 30%
5.730.000
Liên hệ
7 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A Model 3121A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121A

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 0%
0
Liên hệ
8 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A Model 3122A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122A

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 0%
0
Liên hệ
9 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A Model 3123A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A

Thương hiệu: Kyoritsu

14.708.571
- 30%
9.360.000
Liên hệ
10 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124 Model 3124

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124

Thương hiệu: Kyoritsu

34.587.142
- 30%
22.009.999
Liên hệ
11 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125 Model 3125A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125

Thương hiệu: Kyoritsu

19.972.857
- 30%
12.710.000
Liên hệ
12 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126 Model 3126

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3126

Thương hiệu: Kyoritsu

0
- 0%
0
Liên hệ
13 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127 Model 3127

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127

Thương hiệu: Kyoritsu

69.142.857
- 30%
44.000.000
Liên hệ
14 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128 Model 3128

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128

Thương hiệu: Kyoritsu

142.088.571
- 30%
90.420.000
Liên hệ
15 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A Model 3131A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A

Thương hiệu: Kyoritsu

5.735.714
- 30%
3.650.000
Liên hệ
16 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A Model 3132A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A

Thương hiệu: Kyoritsu

4.101.428
- 30%
2.610.000
Liên hệ
17 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A Model 3161A

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A

Thương hiệu: Kyoritsu

8.124.285
- 30%
5.170.000
Liên hệ
18 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165 Model 3165

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165

Thương hiệu: Kyoritsu

2.482.857
- 30%
1.580.000
Liên hệ
19 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166 Model 3166

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166

Thương hiệu: Kyoritsu

2.482.857
- 30%
1.580.000
Liên hệ
20 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121B Model 3121B

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121B

Thương hiệu: Kyoritsu

12.700.000
- 0%
11.545.455
Liên hệ
21 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B Model 3122B

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B

Thương hiệu: Kyoritsu

12.115.714
- 30%
7.710.000
Liên hệ
22 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431 Model 3431

Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431

Thương hiệu: Kyoritsu

9.868.571
- 30%
6.280.000
Liên hệ