Máy hiện sóng Oscilloscope Gwinstek

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3152 (150Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s) GDS-3152 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3152 (150Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3154 (150Mhz, 4 CH,5Gsa/s) GDS-3154 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3154 (150Mhz, 4 CH,5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3252 (250Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s) GDS-3252 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3252 (250Mhz, 2 CH,2.5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3254 (250Mhz, 4 CH,5Gsa/s) GDS-3254 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3254 (250Mhz, 4 CH,5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3352 (350Mhz, 2 CH,5Gsa/s) GDS-3352 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3352 (350Mhz, 2 CH,5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3354 (350Mhz, 4 CH,5Gsa/s) GDS-3354 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3354 (350Mhz, 4 CH,5Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3502 (500Mhz, 2 CH,4Gsa/s) GDS-3502 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3502 (500Mhz, 2 CH,4Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3504 (500Mhz, 4 CH,4Gsa/s) GDS-3504 (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-3504 (500Mhz, 4 CH,4Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072A (70Mhz, 2 CH,2Gsa/s) GDS-2072A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072A (70Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074A (70Mhz, 4 CH,2Gsa/s) GDS-2074A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074A (70Mhz, 4 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102A (100Mhz, 2 CH,2Gsa/s) GDS-2102A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102A (100Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104A (100Mhz, 4 CH, 2Gsa/s) GDS-2104A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104A (100Mhz, 4 CH, 2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202A (200Mhz, 2 CH,2Gsa/s) GDS-2202A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202A (200Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204A (200Mhz, 4 CH,2Gsa/s) GDS-2204A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204A (200Mhz, 4 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2302A (300Mhz, 2 CH,2Gsa/s) GDS-2302A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2302A (300Mhz, 2 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2304A (300Mhz, 4 CH,2Gsa/s) GDS-2304A (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2304A (300Mhz, 4 CH,2Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072E (70Mhz, 2CH, 1Gsa/s) GDS-2072E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2072E (70Mhz, 2CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074E (70Mhz, 4CH, 1Gsa/s) GDS-2074E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2074E (70Mhz, 4CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
19 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102E (100Mhz, 2CH, 1Gsa/s) GDS-2102E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2102E (100Mhz, 2CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
20 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104E (100Mhz, 4CH, 1Gsa/s) GDS-2104E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2104E (100Mhz, 4CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
21 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202E (200Mhz, 2CH,1Gsa/s) GDS-2202E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2202E (200Mhz, 2CH,1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
22 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204E (200Mhz, 4CH, 1Gsa/s) GDS-2204E (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-2204E (200Mhz, 4CH, 1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
23 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-307 (70MHz,2 channels) GDS-307 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-307 (70MHz,2 channels)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
24 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-310 (100MHz,2 channel) GDS-310 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-310 (100MHz,2 channel)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
25 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-310 (100MHz,2 channel) GDS-320 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-310 (100MHz,2 channel)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
26 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-207 (70MHz,2 channels) GDS-207 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-207 (70MHz,2 channels)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
27 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-210 (100MHz,2 channels) GDS-210 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-210 (100MHz,2 channels)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
28 Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-220 (200MHz,2 channels) GDS-220 (CE)

Máy hiện sóng cầm tay GWinstek GDS-220 (200MHz,2 channels)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
29 Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1072B (70MHz, 2 kênh, 1GSa/s) GDS-1072B (CE) 2CH

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1072B (70MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
30 Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1102B (100MHz, 2 kênh, 1GSa/s) GDS-1102B (CE) 2CH

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1102B (100MHz, 2 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
31 Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1054B (50MHz, 4 kênh, 1GSa/s) GDS-1054B (CE) 4CH

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1054B (50MHz, 4 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
32 Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1074B (70MHz, 4 kênh, 1GSa/s) GDS-1074B (CE) 4CH

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1074B (70MHz, 4 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
33 Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1104B (100MHz, 4 kênh, 1GSa/s) GDS-1104B (CE) 4CH

Máy hiện sóng số Gwinstek GDS-1104B (100MHz, 4 kênh, 1GSa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
34 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072A-U (70Mhz, 2 CH,1Gsa/s) GDS-1072A-U (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1072A-U (70Mhz, 2 CH,1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
35 Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s) GDS-1102A-U (CE)

Máy hiện sóng số GWinstek GDS-1102A-U (100Mhz, 2 CH,1Gsa/s)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ