Máy kiểm tra an toàn điện Gwinstek

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9901A (5kVAC, 500VA) GPT-9901A (CE) AC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9901A (5kVAC, 500VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9902A (5kVAC, 6kVDC, 500VA) GPT-9902A (CE) AC/DC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9902A (5kVAC, 6kVDC, 500VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9903A (5kVAC, 6kVDC, IR, 500VA) GPT-9903A (CE) AC/DC/IR

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9903A (5kVAC, 6kVDC, IR, 500VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9904 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 500VA) GPT-9904 (CE) AC/DC/IR/GB

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9904 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 500VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9801 (5kVAC, 200VA) GPT-9801 (CE) AC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9801 (5kVAC, 200VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9802 (5kVAC, 6kVDC, 200VA) GPT-9802 (CE) AC/DC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9802 (5kVAC, 6kVDC, 200VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9803 (5kVAC, 6kVDC, IR, 200VA) GPT-9803 (CE) AC/DC/IR

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9803 (5kVAC, 6kVDC, IR, 200VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9804 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 200VA) GPT-9804 (CE) AC/DC/IR/GB

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9804 (5kVAC, 6kVDC, IR, GB, 200VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy kiểm tra an toàn điện Gwinstek GSB-01 (5kVac / 6kVdc, 8 Kênh) GSB-01 (CE) 8CH HV

Máy kiểm tra an toàn điện Gwinstek GSB-01 (5kVac / 6kVdc, 8 Kênh)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy kiểm tra an toàn điện Gwinstek GSB-02 (5kVac / 6kVdc, 6 Kênh H.V, 2 Kênh G.B) GSB-02 (CE) 6CH HV + 2CH GB

Máy kiểm tra an toàn điện Gwinstek GSB-02 (5kVac / 6kVdc, 6 Kênh H.V, 2 Kênh G.B)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy kiểm tra nối đất AC GWinstek GCT-9040 (40A, 1.0mΩ ~ 650.0mΩ) GCT-9040 (CE)

Máy kiểm tra nối đất AC GWinstek GCT-9040 (40A, 1.0mΩ ~ 650.0mΩ)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9601 (5kVAC, 100VA) GPT-9601 (CE) AC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9601 (5kVAC, 100VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9602 (5kVAC/DC, 100VA) GPT-9602 (CE) AC/DC

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9602 (5kVAC/DC, 100VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9612 (5kVAC,IR, 100VA) GPT-9612 (CE) AC/IR

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9612 (5kVAC,IR, 100VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9603 (5kVAC/DC,IR, 100VA) GPT-9603 (CE) AC/DC/IR

Máy kiểm tra an toàn điện GW instek GPT-9603 (5kVAC/DC,IR, 100VA)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy kiểm tra dòng rò GW instek GLC-9000 (AC/DC) GLC-9000 (CE)

Máy kiểm tra dòng rò GW instek GLC-9000 (AC/DC)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ