Đồng hồ đo LCR Gwinstek

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy đo LCR Gw instek 8101G (1MHz) Máy đo LCR -8101G(1MHz) LCR-8101G (CE)

Máy đo LCR Gw instek 8101G (1MHz) Máy đo LCR -8101G(1MHz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy đo LCR Gw instek LCR-8105G (5MHz) LCR-8105G (CE)

Máy đo LCR Gw instek LCR-8105G (5MHz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy đo Gw instek LCR -8110G (10MHz) LCR-8110G (CE)

Máy đo Gw instek LCR -8110G (10MHz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy đo LCR Gwinstek LCR-6002 (2Khz, 0.05%) LCR-6002 (CE)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6002 (2Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy đo LCR Gwinstek LCR-6020 (20Khz, 0.05%) LCR-6020 (CE)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6020 (20Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy đo LCR Gwinstek LCR-6100 (100Khz, 0.05%) LCR-6100 (CE)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6100 (100Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy đo LCR Gwinstek LCR-6200 (200Khz, 0.05%) LCR-6200 (CE)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6200 (200Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy đo LCR Gwinstek LCR-6300 (300Khz, 0.05%) LCR-6300 (CE)

Máy đo LCR Gwinstek LCR-6300 (300Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
9 Thiết bị đo GW INSTEK LCR-821 (200kHz) LCR-821 (CE)

Thiết bị đo GW INSTEK LCR-821 (200kHz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy đo LCR GWinstek LCR-819 (100Khz, 0.05%) LCR-819 (CE)

Máy đo LCR GWinstek LCR-819 (100Khz, 0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
11 Thiết bị đo GW INSTEK LCR-829 (100kHz) LCR-829 (CE)

Thiết bị đo GW INSTEK LCR-829 (100kHz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
12 Thiết bị do GW INSTEK LCR-817 (10kHz,0.05%) LCR-817 (CE)

Thiết bị do GW INSTEK LCR-817 (10kHz,0.05%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
13 Thiết bị do GW INSTEK LCR-827 (10kHz,0.1%) LCR-827 (CE)

Thiết bị do GW INSTEK LCR-827 (10kHz,0.1%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
14 Thiết bị do GW INSTEK LCR-816 (2kHz,0.1%) LCR-816 (CE)

Thiết bị do GW INSTEK LCR-816 (2kHz,0.1%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
15 Thiết bị do GW INSTEK LCR-827 (10kHz,0.1%) LCR-826 (CE)

Thiết bị do GW INSTEK LCR-827 (10kHz,0.1%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy đo LCR Gw instek LCR-916 ( 100kHz, 0.2%) LCR-916

Máy đo LCR Gw instek LCR-916 ( 100kHz, 0.2%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy đo LCR cầm tay Gwinstek LCR-915 (10Khz) LCR-915

Máy đo LCR cầm tay Gwinstek LCR-915 (10Khz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy đo LCR Gw instek LCR-914 ( 1kHz, 0.2%) LCR-914

Máy đo LCR Gw instek LCR-914 ( 1kHz, 0.2%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ