Đồng hồ vạn năng Gwinstek

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Đồng hồ vạn năng để bàn GWINSTEK GDM-8261A (0.0035%) GDM-8261A (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn GWINSTEK GDM-8261A (0.0035%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
2 Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8255A (0.012%, True RMS) GDM-8255A (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8255A (0.012%, True RMS)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
3 Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8351 (0.012%,True Rms) GDM-8351 (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8351 (0.012%,True Rms)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
4 Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8341 (0.02%) GDM-8341 (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn GWinstek GDM-8341 (0.02%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
5 Đồng hồ vạn năng để bàn GDM-8342 (0.02%) GDM-8342 (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn GDM-8342 (0.02%)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
6 Đồng hồ vạn năng để bàn Gwinstek GDM-8245 ( 0.03%, True RMS) GDM-8245 (CE)

Đồng hồ vạn năng để bàn Gwinstek GDM-8245 ( 0.03%, True RMS)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
7 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-452 GDM-452 (CE) (4 1/2 DIGITAL)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-452

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
8 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-357 GDM-357 (CE) (3 1/2 DIGITAL)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-357

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
9 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-350B GDM-350B (CE) (3 1/2 DIGITS)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-350B

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
10 Đồng hồ vạn năng GW instek GDM-461 GDM-461 (CE) (22000 COUNTS)

Đồng hồ vạn năng GW instek GDM-461

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
11 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-397 GDM-397 (CE) (3 4/5 DIGITS)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-397

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
12 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-360 GDM-360 (CE) (3 3/4 DIGITAL)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-360

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
13 Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-398 GDM-398 (CE) (3 3/4 DIGITAL)

Đồng hồ vạn năng GWinstek GDM-398

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ