Máy ghi, đo dữ liệu Hioki

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bộ truyền thông COMMUNICATION ADAPTER LR5091 LR5091

Bộ truyền thông COMMUNICATION ADAPTER LR5091

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3443 3443

Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3443

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
3 Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm DATA COLLECTOR LR5092-20 LR5092-20

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm DATA COLLECTOR LR5092-20

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3444 3444

Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3444

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
5 Thiêt bị đo,ghi dữ liệu nhiệt độTEMPERATURE LOGGER LR5011 LR5011

Thiêt bị đo,ghi dữ liệu nhiệt độTEMPERATURE LOGGER LR5011

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3445 3445

Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3445

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
7 Thiêt bị đo,ghi dữ liệu nhiệt độ HUMIDITY LOGGER LR5001 LR5001

Thiêt bị đo,ghi dữ liệu nhiệt độ HUMIDITY LOGGER LR5001

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy đo từ trường MAGNETIC FIELD HiTESTER FT3470-51 FT3470-51

Máy đo từ trường MAGNETIC FIELD HiTESTER FT3470-51

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
9 Bộ ghi dòng điện INSTRUMENTATION LOGGER LR5031 LR5031

Bộ ghi dòng điện INSTRUMENTATION LOGGER LR5031

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy đo từ trường MAGNETIC FIELD HiTESTER FT3470-52 FT3470-52

Máy đo từ trường MAGNETIC FIELD HiTESTER FT3470-52

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
11 Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5041 LR5041

Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5041

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
12 Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5042 LR5042

Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5042

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
13 Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5043 LR5043

Bộ ghi điện áp VOLTAGE LOGGER LR5043

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
14 Bộ ghi dòng điện CLAMP LOGGER LR5051 LR5051

Bộ ghi dòng điện CLAMP LOGGER LR5051

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy đo ánh sáng LUX HiTESTER 3423 3423

Máy đo ánh sáng LUX HiTESTER 3423

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3442 3442

Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3442

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3441 3441

Máy đo nhiệt độ TEMPERATURE HiTESTER 3441

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy đo nhiệt độ INFRARED THERMOMETER FT3700-20 FT3700-20

Máy đo nhiệt độ INFRARED THERMOMETER FT3700-20

Thương hiệu: Hioki

0
- %
0
Liên hệ