Máy hiện sóng Oscilloscope

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1602B U1602B

Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1602B

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1604B U1604B

Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1604B

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1610A U1610A

Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1610A

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1620A U1620A

Máy hiện sóng cầm tay Keysight U1620A

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy hiện sóng số Agilent DSO1052B (50Mhz, 2 kênh, 1 GSa/sec) DSO1052B

Máy hiện sóng số Agilent DSO1052B (50Mhz, 2 kênh, 1 GSa/sec)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1102B (100 MHz, 1 GSa/sec, 2 kênh) DSO1102B

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1102B (100 MHz, 1 GSa/sec, 2 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1152B (150 MHz, 1 GSa/sec, 2 kênh) DSO1152B

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1152B (150 MHz, 1 GSa/sec, 2 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1004A (60 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh) DSO1004A

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1004A (60 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1012A (100 MHz, 2 GSa/sec, 2 kênh) DSO1012A

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1012A (100 MHz, 2 GSa/sec, 2 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1014A (100 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh) DSO1014A

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1014A (100 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1022A (200 MHz, 2 GSa/sec, 2 kênh) DSO1022A

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1022A (200 MHz, 2 GSa/sec, 2 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1024A (200 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh) DSO1024A

Máy hiện sóng số KEYSIGHT DSO1024A (200 MHz, 2 GSa/sec, 4 kênh)

Thương hiệu: Keysight

0
- %
0
Liên hệ