Đồng hồ đo nhiệt độ hồng ngoại Fluke

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-27 FLUKE-80PK-27

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-27

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
2 Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-26
FLUKE-80PK-26

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-26

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
3 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-287
FLUKE-TLK-287

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-287

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
4 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-289
FLUKE-TLK-289

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-289

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
5 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-6
Fluke-80K-6

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-6

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
6 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-15
Fluke-80K-15

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-15

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
7 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-40
FLUKE-80K-40

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-80K-40

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
8 Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-22
FLUKE-80PK-22

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-22

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
9 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-71
FLUKE-TL-71

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-71

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
10 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-75
FLUKE-TL-75

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-75

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
11 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-175
FLUKE-TL-175

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-175

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
12 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-220
FLUKE-TLK-220

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-220

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
13 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-223
FLUKE-TLK-223

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-223

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
14 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-225
FLUKE-TLK-225

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-225

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
15 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 568 (800oC)
FLUKE-568-EX

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 568 (800oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
16 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-289
Fluke-TL-289

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-289

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
17 Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-287
Fluke-TL-287

Đầu dò nhiệt độ FLUKE-TL-287

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 572 II (572-2, 900 °C )
FLUKE-572-2

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 572 II (572-2, 900 °C )

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
19 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 568 (800oC) Fluke-568

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 568 (800oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
20 Thiết bị đo nhiệt độ 2 kênh Fluke 54 IIB FLUKE-54-2

Thiết bị đo nhiệt độ 2 kênh Fluke 54 IIB

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
21 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 566 (650 oC) FLUKE-566

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 566 (650 oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
22 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 53 II (53-2) FLUKE-53-2

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 53 II (53-2)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
23 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh Fluke 52 II (52-2) FLUKE-52-2

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 2 kênh Fluke 52 II (52-2)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
24 Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 51 II (51-2) FLUKE-51-2

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc 1 kênh Fluke 51 II (51-2)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
25 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550 oC) FLUKE-561

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại FLUKE 561 (550 oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
26 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 Max+ (650 oC)
FLUKE-62 MAX+

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 Max+ (650 oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
27 Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 Max (500 oC)
FLUKE-62 MAX

Súng đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 62 Max (500 oC)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
28 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX+ (-30 °C đến 500 °C )
FLUKE-59 MAX+

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX+ (-30 °C đến 500 °C )

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
29 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX (-30 °C đến 350 °C )
FLUKE-59 MAX

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke 59 MAX (-30 °C đến 350 °C )

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
30 Đầu dò nhiệt độ Fluke 80BK-A
FLUKE-80BK-A

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80BK-A

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
31 Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-1
FLUKE-80PK-1

Đầu dò nhiệt độ Fluke 80PK-1

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
32 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT02 (có hình ảnh nhiệt, 250 độ C)
FLUKE-VT02

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT02 (có hình ảnh nhiệt, 250 độ C)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ
33 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT04 (có hình ảnh nhiệt, 250 độ C, zoom 4x)
FLUKE-VT04

Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại Fluke VT04 (có hình ảnh nhiệt, 250 độ C, zoom 4x)

Thương hiệu: Fluke

0
- %
0
Liên hệ