Máy phát xung - phát hàm

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3081 ( 80MHz, 200 MSa/s, 1CH) AFG-3081 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3081 ( 80MHz, 200 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3051 AFG-3051 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-3051

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2005 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2005 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2005 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2012 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2012 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2012 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2025 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2025 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2025 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2105 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2105 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2105 ( 5MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2112 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2112 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2112 ( 12MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2125 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH) AFG-2125 (CE)

Máy phát xung tùy ý GW-INSTEK AFG-2125 ( 25MHz, 20 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125 ( 25MHz, 120 MSa/s, 1CH) AFG-125 (CE) 1CH

Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125 ( 25MHz, 120 MSa/s, 1CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125P AFG-125P (CE) 1CH

Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-125P

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225 AFG-225 (CE) 2CH

Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225P ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH) AFG-225P (CE) 2CH

Máy phát xung tùy ý GW Instek AFG-225P ( 25MHz, 120 MSa/s, 2CH)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2004 SFG-2004 (CE)

Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2004

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2010 SFG-2010 (CE)

Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-2010

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1003 ( 3MHz, 0.1 Hz) SFG-1003 (CE)

Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1003 ( 3MHz, 0.1 Hz)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1013 ( 3MHz, 0.1 Hz, hiển thị điện áp) SFG-1013 (CE)

Máy phát xung DDS GW-INSTEK SFG-1013 ( 3MHz, 0.1 Hz, hiển thị điện áp)

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8215A ( 3Mhz ) GFG-8215A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8215A ( 3Mhz )

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8216A ( 3Mhz ) GFG-8216A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8216A ( 3Mhz )

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
19 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8217A ( 3Mhz ) GFG-8217A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8217A ( 3Mhz )

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
20 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8219A ( 3Mhz ) GFG-8219A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8219A ( 3Mhz )

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
21 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8250A GFG-8250A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8250A

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ
22 Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8255A GFG-8255A (CE)

Máy phát xung tương tự Gwinstek GFG-8255A

Thương hiệu: GW instek

0
- %
0
Liên hệ