Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1021R

DC V: 6.000/60.00/600.0V ±0.5%rd ±3dgt

DC mV: 600.0mV ±1.5%rdg ±3dgt

AC V: 6.000/60.00/600.0V ±1.0%rdg ±3dgt[40 - 500Hz]

AC mV: 600.0mV ±2.0%rdg ±3dgt[40 - 500Hz]

DC A: 6.000/10.00A ±1.5%rdg ±3dgt

AC A: 6.000/10.00A ±1.5%rdg ±3dgt[45 - 500Hz]

Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/40.00MΩ, ±0.5%rdg ±4dgt(600Ω), ±0.5%rdg±2dgt(6/60/600kΩ/6MΩ), ±1.5%rdg ±3dgt(40MΩ)

Điện dung:60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000µF, ±2.0%rdg ±5dgt(60/600nF), ±5.0%rdg ±5dgt(6/60/600/1000µF)

Tần số: ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz ±0.1%rdg ±3dgt; ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz ±0.1%rdg ±3dgt

Nguồn: R03 (1.5V) × 2

Kích thước: 155(L) × 75(W) × 35(D)mm,

Khối lượng: 250g

Phụ kiện: Máy chính, 7066A, 8919, 9097, R03 × 2, tài liệu hướng dẫn Chọn mua thêm: 7234, 8161, 8115, 9189

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!