Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A

Hiển Thị Số Điện áp thử: 250V/500V/1000V -Giải đo: 20MΩ/200MΩ/2000MΩ Độ chính xác: |±1.5%rdg±5dgt (20MΩ/200MΩ) ; |±10%rdg±3dgt (2000MΩ) Kiểm tra liên tục: Giải đo: 20Ω/200Ω/2000Ω Độ chính xác: |±1.5%rdg±5dgt (20Ω) ; |±1.5%rdg±3dgt (200Ω/2000Ω

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự