Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1052

Hiển Thị Số

Chế độ : MEAN/RMS

DCV: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V

-ACV[RMS]: 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V

DCA: 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A

ACA [RMS]: 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A

Ω: 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ

-Kiểm tra liên tục: 600.0Ω

Kiểm tra diode : 2V

-C: 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000µF

F: 10.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz

Nhiệt độ : -50~600ºC (with K-type Temperature probe) Chức năng khác: Data Hold (D/H), Auto Hold (A/H), Range Hold (R/H)...

Nguồn: R6P (1.5V)×4 ;

Kích thước :192(L)×90(W)×49(D) mm

Khối lượng: 560g ; Phụ kiện : Pin, Que đo, HDSD

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!