Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2000

Hiển thị Số

DCV: 340mV/3.4/34/340/600V

-ACV: 3.4/34/340/600V

-DCA: 60A

ACA: 60A

-Ω: 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ

-Continuity buzzer: 30Ω

Tần số (ACA): 3.4/10kHz (ACV) 3.4/34/300kHz

Kìm kẹp: φ6mm

-Nguồn: R03 (DC 1.5V) × 2

-Kích thước: 128(L) × 87(W) × 24(D)mm

Khối lượng: 210g approx.

-Phụ kiện: Pin R03 (DC 1.5V) × 2, HDSD

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!