Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 2001

Hiển Thị Số

DCV: 340mV/3.4/34/340/600V

-ACV: 3.4/34/340/600V

-DCA: 100A

-ACA: 100A

Ω: 340Ω/3.4/34/340kΩ/3.4/34MΩ

-Continuity buzzer: 30±10Ω

Tần số: (ACA) 3.4/10kHz (ACV) 3.4/34/300kHz

Cỡ kìm kẹp: φ10mm max.

-Nguồn: R03 (DC 1.5V) × 2

Kích thước: 128(L) × 91(W) × 27(D)mm

-Khối lượng: 220g approx.

Phụ kiện: Pin R03 (DC 1.5V) × 2, HDSD

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!