KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - DC Coil LSMC-6a (VDC), 6A (1a)

KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA (CONTACTOR 3 POLES) - DC Coil LSMC-6a (VDC), 6A (1a) Mã sản phẩm: MC-6a (VDC);Số cực: 3P;Dòng định mức: 6A (1a)Hãng: LS;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự