Cầu dao cách ly + quá tải

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA068209R1, 160A, 2 1SDA068209R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA068209R1, 160A, 2

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
2 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA068211R1, 250A, 3,6 1SDA068211R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA068211R1, 250A, 3,6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
3 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054598R1, 320A, 3,6 1SDA054598R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054598R1, 320A, 3,6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
4 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054600R1, 400A, 6 1SDA054600R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054600R1, 400A, 6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
5 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054602R1, 630A, 6 1SDA054602R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA054602R1, 630A, 6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
6 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA060346R1, 800A, 15 1SDA060346R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA060346R1, 800A, 15

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
7 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062033R1, 1000A, 20 1SDA062033R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062033R1, 1000A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
8 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062037R1, 1250A, 20 1SDA062037R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062037R1, 1250A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
9 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062041R1, 1600A, 20 1SDA062041R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062041R1, 1600A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
10 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062035R1, 1000A, 20 1SDA062035R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062035R1, 1000A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
11 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062039R1, 1250A, 20 1SDA062039R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062039R1, 1250A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
12 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062043R1, 1600A, 20 1SDA062043R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA062043R1, 1600A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
13 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073433R1, 800A, 1SDA073433R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073433R1, 800A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
14 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073435R1, 1000A, 1SDA073435R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073435R1, 1000A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
15 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073437R1, 1250A, 1SDA073437R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073437R1, 1250A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
16 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073439R1, 1600A, 1SDA073439R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073439R1, 1600A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
17 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073450R1, 2000A, 1SDA073450R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073450R1, 2000A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
18 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073453R1, 2500A, 1SDA073453R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073453R1, 2500A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
19 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073457R1, 3200A, 1SDA073457R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073457R1, 3200A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
20 Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073461R1, 4000A, 1SDA073461R1

Cầu dao cách ly ABB 4P 1SDA073461R1, 4000A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
21 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA068208R1, 160A, 2 1SDA068208R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA068208R1, 160A, 2

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
22 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA068210R1, 250A, 3,6 1SDA068210R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA068210R1, 250A, 3,6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
23 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054597R1, 320A, 3,6 1SDA054597R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054597R1, 320A, 3,6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
24 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054599R1, 400A, 6 1SDA054599R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054599R1, 400A, 6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
25 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054601R1, 630A, 6 1SDA054601R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA054601R1, 630A, 6

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
26 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA060345R1, 800A, 15 1SDA060345R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA060345R1, 800A, 15

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
27 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062032R1, 1000A, 20 1SDA062032R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062032R1, 1000A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
28 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062036R1, 1250A, 20 1SDA062036R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062036R1, 1250A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
29 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062040R1, 1600A, 20 1SDA062040R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062040R1, 1600A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
30 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062034R1, 1000A, 20 1SDA062034R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062034R1, 1000A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
31 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062038R1, 1250A, 20 1SDA062038R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062038R1, 1250A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
32 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062042R1, 1600A, 20 1SDA062042R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA062042R1, 1600A, 20

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
33 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073394R1, 800A, 1SDA073394R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073394R1, 800A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
34 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073396R1, 1000A, 1SDA073396R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073396R1, 1000A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
35 Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073398R1, 1250A, 1SDA073398R1

Cầu dao cách ly ABB 3P 1SDA073398R1, 1250A,

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ