Relay bảo vệ quá tải Siemens

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4GB0, 36--45A, 22kw 3RU1136-4GB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4GB0, 36--45A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
2 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4HB0, 40--50A, 22kw 3RU1136-4HB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4HB0, 40--50A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
3 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4HB0, 36--50A, 22kw 3RU1146-4HB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4HB0, 36--50A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
4 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4JB0, 45--63A, 30kw 3RU1146-4JB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4JB0, 45--63A, 30kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
5 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4KB0, 57--75A, 37kw 3RU1146-4KB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4KB0, 57--75A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
6 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4LB0, 70--90A, 45kw 3RU1146-4LB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4LB0, 70--90A, 45kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
7 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4MB0, 80--100A, 45kw 3RU1146-4MB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1146-4MB0, 80--100A, 45kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
8 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0EB0, 0.28--0.4A, 0.09kw 3RU1116-0EB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0EB0, 0.28--0.4A, 0.09kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
9 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0FB0, 0.35--0.5A, 0.12kw 3RU1116-0FB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0FB0, 0.35--0.5A, 0.12kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
10 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0GB0, 0.45--0.63A, 0.18kw 3RU1116-0GB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0GB0, 0.45--0.63A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
11 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0HB0, 0.45--0.63A, 0.18kw 3RU1116-0HB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0HB0, 0.45--0.63A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
12 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0JB0, 0.55--0.8A, 0.25kw 3RU1116-0JB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0JB0, 0.55--0.8A, 0.25kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
13 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0KB0, 0.7--1A, 0.37kw 3RU1116-0KB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-0KB0, 0.7--1A, 0.37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
14 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1AB0, 0.9--1.25A, 0.55kw 3RU1116-1AB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1AB0, 0.9--1.25A, 0.55kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
15 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1BB0, 1.1--1.6A, 0.75kw 3RU1116-1BB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1BB0, 1.1--1.6A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
16 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1CB0, 1.4--2A, 0.75kw 3RU1116-1CB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1CB0, 1.4--2A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
17 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1DB0, 1.8--2.5A, 1.1kw 3RU1116-1DB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1DB0, 1.8--2.5A, 1.1kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
18 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1EB0, 2.2--3.2A, 1.5kw 3RU1116-1EB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1EB0, 2.2--3.2A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
19 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1FB0, 2.8--4A, 1.5kw 3RU1116-1FB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1FB0, 2.8--4A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
20 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1GB0, 3.5--5A, 2.2kw 3RU1116-1GB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1GB0, 3.5--5A, 2.2kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
21 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1HB0, 4.5--6.3A, 3kw 3RU1116-1HB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1HB0, 4.5--6.3A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
22 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1JB0, 5.5--8A, 4kw 3RU1116-1JB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1JB0, 5.5--8A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
23 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1KB0, 7--10A, 5.5kw 3RU1116-1KB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1116-1KB0, 7--10A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
24 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-1JB0, 7--10A, 4kw 3RU1126-1JB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-1JB0, 7--10A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
25 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-1KB0, 9--12.5A, 5.5kw 3RU1126-1KB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-1KB0, 9--12.5A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
26 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4AB0, 11--16A, 7.5kw 3RU1126-4AB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4AB0, 11--16A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
27 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4BB0, 14--20A, 7.5kw 3RU1126-4BB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4BB0, 14--20A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
28 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4CB0, 17--22A, 11kw 3RU1126-4CB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4CB0, 17--22A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
29 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4DB0, 20--25A, 11kw 3RU1126-4DB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1126-4DB0, 20--25A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
30 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4BB0, 14--22A, 7.5kw 3RU1136-4BB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4BB0, 14--22A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
31 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4DB0, 18--25A, 11kw 3RU1136-4DB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4DB0, 18--25A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
32 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4EB0, 22--32A, 15kw 3RU1136-4EB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4EB0, 22--32A, 15kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
33 Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4FB0, 28--40A, 18.5kw 3RU1136-4FB0

Relay bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RU1136-4FB0, 28--40A, 18.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ