Aptomat MCCB LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN54c, 15-20-30-40-50A, 18kA ABN54c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN54c, 15-20-30-40-50A, 18kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN104c, 15,20,30,40,50,60,75,100A, 22kA ABN104c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN104c, 15,20,30,40,50,60,75,100A, 22kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN204c, 125,150,175,200,225,250A, 30kA ABN204c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN204c, 125,150,175,200,225,250A, 30kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN404c, 250-300-350-400A, 42kA ABN404c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN404c, 250-300-350-400A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN804c, 700-800A, 45kA ABN804c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABN804c, 700-800A, 45kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS54c, 15-20-30-40-50A, 22kA ABS54c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS54c, 15-20-30-40-50A, 22kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS104c, 30,40,50,60,75,100,125A, 42kA ABS104c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS104c, 30,40,50,60,75,100,125A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS204c, 150,175,200,225,250A, 42kA ABS204c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS204c, 150,175,200,225,250A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
9 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS404c, 250-300-350-400A, 65kA ABS404c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS404c, 250-300-350-400A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
10 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS804c, 800A, 75kA ABS804c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS804c, 800A, 75kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
11 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS1004b, 1000A, 65kA ABS1004b

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS1004b, 1000A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
12 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS1204b, 1200A, 65kA ABS1204b

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS1204b, 1200A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
13 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1000N 4P, 1000A, 50kA TS1000N 4P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1000N 4P, 1000A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
14 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1250N 4P, 1250A, 50kA TS1250N 4P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1250N 4P, 1250A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
15 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1600N 4P, 1600A, 50kA TS1600N 4P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSTS1600N 4P, 1600A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
16 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN53c, 15-20-30-40-50A, 18kA ABN53c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN53c, 15-20-30-40-50A, 18kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
17 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN63c, 60A, 18kA ABN63c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN63c, 60A, 18kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
18 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN103c, 15,20,30,40,50,60,75,100A, 22kA ABN103c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN103c, 15,20,30,40,50,60,75,100A, 22kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
19 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN203c, 100,125,150,175,200,225,250A, 30kA ABN203c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN203c, 100,125,150,175,200,225,250A, 30kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
20 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN403c, 250-300-350-400A, 42kA ABN403c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN403c, 250-300-350-400A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
21 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN803c, 700-800A, 45kA ABN803c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN803c, 700-800A, 45kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
22 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS33c, 5A-10A, 14kA ABS33c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS33c, 5A-10A, 14kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
23 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS53c, 15-20-30-40-50A, 22kA ABS53c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS53c, 15-20-30-40-50A, 22kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
24 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS103c, 15,20,30,40,50,60,75,100,125A, 42kA ABS103c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS103c, 15,20,30,40,50,60,75,100,125A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
25 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS203c, 125,150,175,200,225,250A, 42kA ABS203c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS203c, 125,150,175,200,225,250A, 42kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
26 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS403c, 250-300-350-400A, 65kA ABS403c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS403c, 250-300-350-400A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
27 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS803c, 700-800A, 75kA ABS803c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS803c, 700-800A, 75kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
28 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS1003b, 1000A, 65kA ABS1003b

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS1003b, 1000A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
29 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS1203b, 1200A, 65kA ABS1203b

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABS1203b, 1200A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
30 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000N 3P, 1000A, 50kA TS1000N 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000N 3P, 1000A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
31 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1250N 3P, 1250A, 50kA TS1250N 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1250N 3P, 1250A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
32 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1600N 3P, 1600A, 50kA TS1600N 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1600N 3P, 1600A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
33 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000H 3P, 1000A, 70kA TS1000H 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000H 3P, 1000A, 70kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
34 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1250H 3P, 1250A, 70kA TS1250H 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1250H 3P, 1250A, 70kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
35 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1600H 3P, 1600A, 70kA TS1600H 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1600H 3P, 1600A, 70kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ