Động cơ Enertech 1000 Vòng/Phút

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC090006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
2 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC110006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
3 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC110006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
4 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC132006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
5 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC132006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
6 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC160006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
7 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC160006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
8 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC200006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
9 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC200006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
10 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC250006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
11 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC250006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
12 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC022006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
13 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC022006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
14 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC030006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
15 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC030006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
16 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC037006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
17 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC037006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
18 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC045006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
19 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC045006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
20 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC055006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
21 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC055006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
22 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC075006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
23 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC075006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
24 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC090006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
25 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC001506FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
26 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC001506FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
27 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC002206FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
28 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC002206FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
29 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC003006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
30 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC003006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
31 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC004006FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
32 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC004006FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
33 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC005506FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
34 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích ESC005506FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
35 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế ESC007506FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 1000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ