MPCB - bảo vệ động cơ

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0EA10, 0.28--0.4A, 0.09kw 3RV1011-0EA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0EA10, 0.28--0.4A, 0.09kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
2 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0FA10, 0.35--0.5A, 0.12kw 3RV1011-0FA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0FA10, 0.35--0.5A, 0.12kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
3 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0GA10, 0.45--0.63A, 0.18kw 3RV1011-0GA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0GA10, 0.45--0.63A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
4 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0HA10, 0.55--0.8A, 0.18kw 3RV1011-0HA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0HA10, 0.55--0.8A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
5 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0JA10, 0.7--1A, 0.25kw 3RV1011-0JA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0JA10, 0.7--1A, 0.25kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
6 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0KA10, 0.9--1.25A, 0.37kw 3RV1011-0KA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-0KA10, 0.9--1.25A, 0.37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
7 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1AA10, 1.1--1.6A, 0.55kw 3RV1011-1AA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1AA10, 1.1--1.6A, 0.55kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
8 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1BA10, 1.4--2A, 0.75kw 3RV1011-1BA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1BA10, 1.4--2A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
9 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1CA10, 1.8--2.5A, 0.75kw 3RV1011-1CA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1CA10, 1.8--2.5A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
10 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1DA10, 2.2--3.2A, 1.1kw 3RV1011-1DA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1DA10, 2.2--3.2A, 1.1kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
11 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1EA10, 2.8--4A, 1.5kw 3RV1011-1EA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1EA10, 2.8--4A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
12 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1FA10, 3.5--5A, 1.5kw 3RV1011-1FA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1FA10, 3.5--5A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
13 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1GA10, 4.5--6.3A, 2.2kw 3RV1011-1GA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1GA10, 4.5--6.3A, 2.2kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
14 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1HA10, 5.5--8A, 3kw 3RV1011-1HA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1HA10, 5.5--8A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
15 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1JA10, 7--10A, 4kw 3RV1011-1JA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1JA10, 7--10A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
16 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1KA10, 9--12A, 5.5kw 3RV1011-1KA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1011-1KA10, 9--12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
17 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0EA10, 0.28--0.4A, 0.09kw 3RV1021-0EA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0EA10, 0.28--0.4A, 0.09kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
18 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0FA10, 0.35--0.5A, 0.12kw 3RV1021-0FA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0FA10, 0.35--0.5A, 0.12kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
19 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0GA10, 0.45--0.63A, 0.18kw 3RV1021-0GA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0GA10, 0.45--0.63A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
20 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0HA10, 0.55--0.8A, 0.18kw 3RV1021-0HA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0HA10, 0.55--0.8A, 0.18kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
21 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0JA10, 0.7--1A, 0.25kw 3RV1021-0JA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0JA10, 0.7--1A, 0.25kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
22 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0KA10, 0.9--1.25A, 0.37kw 3RV1021-0KA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-0KA10, 0.9--1.25A, 0.37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
23 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1AA10, 1.1--1.6A, 0.55kw 3RV1021-1AA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1AA10, 1.1--1.6A, 0.55kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
24 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1BA10, 1.4--2A, 0.75kw 3RV1021-1BA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1BA10, 1.4--2A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
25 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1CA10, 1.8--2.5A, 0.75kw 3RV1021-1CA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1CA10, 1.8--2.5A, 0.75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
26 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1DA10, 2.2--3.2A, 1.1kw 3RV1021-1DA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1DA10, 2.2--3.2A, 1.1kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
27 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1EA10, 2.8--4A, 1.5kw 3RV1021-1EA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1EA10, 2.8--4A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
28 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1FA10, 3.5--5A, 1.5kw 3RV1021-1FA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1FA10, 3.5--5A, 1.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
29 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1GA10, 4.5-6.3A, 2.2kw 3RV1021-1GA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1GA10, 4.5-6.3A, 2.2kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
30 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1HA10, 5.5--8A, 3kw 3RV1021-1HA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1HA10, 5.5--8A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
31 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1JA10, 7--10A, 4kw 3RV1021-1JA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1JA10, 7--10A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
32 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1KA10, 9--12.5A, 5.5kw 3RV1021-1KA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-1KA10, 9--12.5A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
33 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4AA10, 11--16A, 7.5kw 3RV1021-4AA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4AA10, 11--16A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
34 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4BA10, 14--20A, 7.5kw 3RV1021-4BA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4BA10, 14--20A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
35 CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4CA10, 17--22A, 11kw 3RV1021-4CA10

CB ngắt mạch - bảo vệ quá tải cho động cơ Siemens 3RV1021-4CA10, 17--22A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ