Máy tự động chuyển ngắt mạch

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2000A, 50kA OSS-ATCB-620 -3P OSS-ATCB-620 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2000A, 50kA OSS-ATCB-620 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
2 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 630A, 42kA OSS-ATCB-606-4P OSS-ATCB-606-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 630A, 42kA OSS-ATCB-606-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
3 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2500A, 50kA OSS-ATCB-625 -3P OSS-ATCB-625 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2500A, 50kA OSS-ATCB-625 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
4 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 3200A, 50kA OSS-ATCB-632 -3P OSS-ATCB-632 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 3200A, 50kA OSS-ATCB-632 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
5 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 4000A, 85kA OSS-ATCB-640 -3P OSS-ATCB-640 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 4000A, 85kA OSS-ATCB-640 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
6 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 5000A, 85kA OSS-ATCB-650 -3P OSS-ATCB-650 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 5000A, 85kA OSS-ATCB-650 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
7 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 6300A, 100kA OSS-ATCB-663 -3P OSS-ATCB-663 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 6300A, 100kA OSS-ATCB-663 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
8 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 800A, 42kA OSS-ATCB-608-4P OSS-ATCB-608-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 800A, 42kA OSS-ATCB-608-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
9 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1000A, 42kA OSS-ATCB-610-4P OSS-ATCB-610-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1000A, 42kA OSS-ATCB-610-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
10 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1250A, 42kA OSS-ATCB-612-4P OSS-ATCB-612-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1250A, 42kA OSS-ATCB-612-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
11 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1600A, 42kA OSS-ATCB-616-4P OSS-ATCB-616-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1600A, 42kA OSS-ATCB-616-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
12 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 600A, 42kA OSS-ATCB-606 -3P OSS-ATCB-606 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 600A, 42kA OSS-ATCB-606 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
13 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2000A, 50kA OSS-ATCB-620-4P OSS-ATCB-620-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2000A, 50kA OSS-ATCB-620-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
14 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 800A, 42kA OSS-ATCB-608 -3P OSS-ATCB-608 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 800A, 42kA OSS-ATCB-608 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
15 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2500A, 50kA OSS-ATCB-625-4P OSS-ATCB-625-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 2500A, 50kA OSS-ATCB-625-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
16 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1000A, 42kA OSS-ATCB-610 -3P OSS-ATCB-610 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1000A, 42kA OSS-ATCB-610 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ
17 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 3200A, 50kA OSS-ATCB-632-4P OSS-ATCB-632-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 3200A, 50kA OSS-ATCB-632-4P

Thương hiệu: Osemco-Osung

4
- %
0
Liên hệ
18 Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1200A, 42kA OSS-ATCB-612 -3P OSS-ATCB-612 -3P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1200A, 42kA OSS-ATCB-612 -3P

Thương hiệu: Osemco-Osung

3
- %
0
Liên hệ