Máy cắt điện không khí ACB LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-08D4-08H, 800A, 65kA AN-08D4-08H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-08D4-08H, 800A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-10D4-10H, 1000A, 65kA AN-10D4-10H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-10D4-10H, 1000A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-13D4-13H, 1250A, 65kA AN-13D4-13H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-13D4-13H, 1250A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-16D4-16H, 1600A, 65kA AN-16D4-16H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-16D4-16H, 1600A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-20E4-20H, 2000A, 85kA AS-20E4-20H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-20E4-20H, 2000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-25E4-25H, 2500A, 85kA AS-25E4-25H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-25E4-25H, 2500A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-32E4-32H, 3200A, 85kA AS-32E4-32H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-32E4-32H, 3200A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-40E4-40V, 4000A, 85kA AS-40E4-40V

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-40E4-40V, 4000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-40F4-40H, 4000A, 100kA AS-40F4-40H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-40F4-40H, 4000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-50F4-50H, 5000A, 100kA AS-50F4-50H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-50F4-50H, 5000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-63G4-63H, 6300A, 120kA AS-63G4-63H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAS-63G4-63H, 6300A, 120kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-06D4-06A, 630A, 65kA AN-06D4-06A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-06D4-06A, 630A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-08D4-08A, 800A, 65kA AN-08D4-08A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-08D4-08A, 800A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-10D4-10A, 1000A, 65kA AN-10D4-10A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-10D4-10A, 1000A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-13D4-13A, 1250A, 65kA AN-13D4-13A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-13D4-13A, 1250A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-16D4-16A, 1600A, 65kA AN-16D4-16A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAN-16D4-16A, 1600A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-20E4-20A, 2000A, 85kA AS-20E4-20A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-20E4-20A, 2000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-25E4-25A, 2500A, 85kA AS-25E4-25A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-25E4-25A, 2500A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
19 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-32E4-32A, 3200A, 85kA AS-32E4-32A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-32E4-32A, 3200A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
20 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-40E4-40A, 4000A, 85kA AS-40E4-40A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-40E4-40A, 4000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
21 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-40F4-40A, 4000A, 100kA AS-40F4-40A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-40F4-40A, 4000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
22 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-50F4-50A, 5000A, 100kA AS-50F4-50A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-50F4-50A, 5000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
23 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-63G4-63A, 6300A, 120kA AS-63G4-63A

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại kéo ra kêó vào) LSAS-63G4-63A, 6300A, 120kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
24 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-06D4-06H, 630A, 65kA AN-06D4-06H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 4 Pha (loại cố định) LSAN-06D4-06H, 630A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
25 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-06D3-06H, 630A, 65kA AN-06D3-06H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-06D3-06H, 630A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
26 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-08D3-08H, 800A, 65kA AN-08D3-08H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-08D3-08H, 800A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
27 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-10D3-10H, 1000A, 65kA AN-10D3-10H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-10D3-10H, 1000A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
28 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-13D3-13H, 1250A, 65kA AN-13D3-13H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-13D3-13H, 1250A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
29 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-16D3-16H, 1600A, 65kA AN-16D3-16H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAN-16D3-16H, 1600A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
30 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-20E3-20H, 2000A, 85kA AS-20E3-20H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-20E3-20H, 2000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
31 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-25E3-25H, 2500A, 85kA AS-25E3-25H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-25E3-25H, 2500A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
32 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-32E3-32H, 3200A, 85kA AS-32E3-32H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-32E3-32H, 3200A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
33 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-40E3-40V, 4000A, 85kA AS-40E3-40V

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-40E3-40V, 4000A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
34 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-40F3-40H, 4000A, 100kA AS-40F3-40H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-40F3-40H, 4000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
35 Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-50F3-50H, 5000A, 100kA AS-50F3-50H

Máy cắt điện không khí ACB METASOL 3 Pha (loại cố định) LSAS-50F3-50H, 5000A, 100kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ