Động cơ Enertech 1500 Vòng/Phút

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC315004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

450.817.714
- 30%
286.884.000
Liên hệ
2 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC022004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

25.532.571
- 30%
16.248.000
Liên hệ
3 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC022004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

26.833.714
- 30%
17.076.000
Liên hệ
4 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC030004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

34.734.857
- 30%
22.104.000
Liên hệ
5 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC030004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

36.450.857
- 30%
23.196.000
Liên hệ
6 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC037004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

43.145.143
- 30%
27.456.000
Liên hệ
7 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC037004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

45.294.857
- 30%
28.824.000
Liên hệ
8 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC045004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

53.724.000
- 30%
34.188.000
Liên hệ
9 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC045004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

56.401.714
- 30%
35.892.000
Liên hệ
10 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC055004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

64.057.714
- 30%
40.764.000
Liên hệ
11 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC055004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

67.263.429
- 30%
42.804.000
Liên hệ
12 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC075004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

85.441.714
- 30%
54.372.000
Liên hệ
13 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC075004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

89.722.286
- 30%
57.096.000
Liên hệ
14 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC090004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

93.324.000
- 30%
59.388.000
Liên hệ
15 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC090004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

98.000.571
- 30%
62.364.000
Liên hệ
16 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC110004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

144.426.857
- 30%
91.908.000
Liên hệ
17 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC110004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

151.649.143
- 30%
96.504.000
Liên hệ
18 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC132004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

186.308.571
- 30%
118.560.000
Liên hệ
19 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC132004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

195.624.000
- 30%
124.488.000
Liên hệ
20 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC160004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

205.599.429
- 30%
130.836.000
Liên hệ
21 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC160004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

215.895.429
- 30%
137.388.000
Liên hệ
22 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC200004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

221.948.571
- 30%
141.240.000
Liên hệ
23 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC200004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

391.191.429
- 30%
248.940.000
Liên hệ
24 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC250004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

372.560.571
- 30%
237.084.000
Liên hệ
25 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC315004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

429.358.286
- 30%
273.228.000
Liên hệ
26 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESA001104FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

4.073.143
- 30%
2.592.000
Liên hệ
27 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESA001104FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

4.261.714
- 30%
2.712.000
Liên hệ
28 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESA001504FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

4.544.571
- 30%
2.892.000
Liên hệ
29 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESA001504FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

4.770.857
- 30%
3.036.000
Liên hệ
30 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC002204FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

5.562.857
- 30%
3.540.000
Liên hệ
31 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC002204FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

6.430.286
- 30%
4.092.000
Liên hệ
32 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC003004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

6.128.571
- 30%
3.900.000
Liên hệ
33 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC004004FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

7.373.143
- 30%
4.692.000
Liên hệ
34 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích ESC004004FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 1500r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

7.731.429
- 30%
4.920.000
Liên hệ
35 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế ESC005504FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

9.654.857
- 30%
6.144.000
Liên hệ