Aptomat chống dòng rò RCCB, RCBO ABB

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1250, 25A, 30mA 2CSF202006R1250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1250, 25A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
2 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1400, 40A, 30mA 2CSF202006R1400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1400, 40A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
3 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1630, 63A, 30mA 2CSF202006R1630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R1630, 63A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
4 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R1800, 80A, 30mA 2CSF202005R1800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R1800, 80A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
5 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R1900, 100A, 30mA 2CSF202005R1900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R1900, 100A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
6 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2250, 25A, 100mA 2CSF202006R2250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2250, 25A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
7 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2400, 40A, 100mA 2CSF202006R2400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2400, 40A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
8 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2630, 63A, 100mA 2CSF202006R2630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R2630, 63A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
9 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R2800, 80A, 100mA 2CSF202005R2800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R2800, 80A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
10 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R2900, 100A, 100mA 2CSF202005R2900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R2900, 100A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
11 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3250, 25A, 300mA 2CSF202006R3250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3250, 25A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
12 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3400, 40A, 300mA 2CSF202006R3400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3400, 40A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
13 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3630, 63A, 300mA 2CSF202006R3630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202006R3630, 63A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
14 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R3800, 80A, 300mA 2CSF202005R3800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R3800, 80A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
15 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R3900, 100A, 300mA 2CSF202005R3900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF202005R3900, 100A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
16 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF204006R1250, 25A, 30mA 2CSF204006R1250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 2P 2CSF204006R1250, 25A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
17 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R1400, 40A, 30mA 2CSF204006R1400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R1400, 40A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
18 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R1630, 63A, 30mA 2CSF204006R1630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R1630, 63A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
19 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R1800, 80A, 30mA 2CSF204005R1800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R1800, 80A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
20 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R1900, 100A, 30mA 2CSF204005R1900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R1900, 100A, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
21 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2250, 25A, 100mA 2CSF204006R2250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2250, 25A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
22 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2400, 40A, 100mA 2CSF204006R2400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2400, 40A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
23 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2630, 63A, 100mA 2CSF204006R2630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R2630, 63A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
24 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R2800, 80A, 100mA 2CSF204005R2800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R2800, 80A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
25 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R2900, 100A, 100mA 2CSF204005R2900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R2900, 100A, 100mA

Thương hiệu: ABB

100
- %
0
Liên hệ
26 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3250, 25A, 300mA 2CSF204006R3250

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3250, 25A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
27 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3400, 40A, 300mA 2CSF204006R3400

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3400, 40A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
28 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3630, 63A, 300mA 2CSF204006R3630

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204006R3630, 63A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
29 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R3800, 80A, 300mA 2CSF204005R3800

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R3800, 80A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
30 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R3900, 100A, 300mA 2CSF204005R3900

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò - aptomat RCCB ABB 4P 2CSF204005R3900, 100A, 300mA

Thương hiệu: ABB

300
- %
0
Liên hệ
31 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1064, 6A, 4.5kA, 30mA 2CSR245040R1064

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1064, 6A, 4.5kA, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
32 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1104, 10A, 4.5kA, 30mA 2CSR245040R1104

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1104, 10A, 4.5kA, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
33 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1164, 16A, 4.5kA, 30mA 2CSR245040R1164

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1164, 16A, 4.5kA, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
34 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1204, 20A, 4.5kA, 30mA 2CSR245040R1204

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1204, 20A, 4.5kA, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ
35 CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1254, 25A, 4.5kA, 30mA 2CSR245040R1254

CẦU DAO TỰ ĐỘNG Chống Dòng rò, chống quá tải - aptomat RCBO ABB 1P+N 2CSR245040R1254, 25A, 4.5kA, 30mA

Thương hiệu: ABB

30
- %
0
Liên hệ