Cầu dao - aptomat MCCB ABB

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067624R1, 125A, 70kA 1SDA067624R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067624R1, 125A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
2 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067625R1, 160A, 70kA 1SDA067625R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067625R1, 160A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
3 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068362R1, 200A, 70kA 1SDA068362R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068362R1, 200A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
4 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068364R1, 250A, 70kA 1SDA068364R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068364R1, 250A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
5 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054137R1, 320A, 70kA 1SDA054137R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054137R1, 320A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
6 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054357R1, 400A, 70kA 1SDA054357R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054357R1, 400A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
7 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054416R1, 630A, 70kA 1SDA054416R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054416R1, 630A, 70kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
8 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067659R1, 16A, 120kA 1SDA067659R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067659R1, 16A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
9 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067661R1, 25A, 120kA 1SDA067661R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067661R1, 25A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
10 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067662R1, 32A, 120kA 1SDA067662R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067662R1, 32A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
11 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067663R1, 40A, 120kA 1SDA067663R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067663R1, 40A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
12 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067664R1, 50A, 120kA 1SDA067664R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067664R1, 50A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
13 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067665R1, 63A, 120kA 1SDA067665R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067665R1, 63A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
14 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067666R1, 80A, 120kA 1SDA067666R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067666R1, 80A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
15 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067667R1, 100A, 120kA 1SDA067667R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067667R1, 100A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
16 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067668R1, 125A, 120kA 1SDA067668R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067668R1, 125A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
17 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067669R1, 160A, 120kA 1SDA067669R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067669R1, 160A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
18 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068575R1, 250A, 120kA 1SDA068575R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA068575R1, 250A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
19 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054145R1, 320A, 120kA 1SDA054145R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054145R1, 320A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
20 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054373R1, 400A, 120kA 1SDA054373R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054373R1, 400A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
21 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054424R1, 630A, 120kA 1SDA054424R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA054424R1, 630A, 120kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
22 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066810R1, 16A, 18kA 1SDA066810R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066810R1, 16A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
23 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066811R1, 20A, 18kA 1SDA066811R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066811R1, 20A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
24 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066812R1, 25A, 18kA 1SDA066812R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066812R1, 25A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
25 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066813R1, 32A, 18kA 1SDA066813R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066813R1, 32A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
26 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066814R1, 40A, 18kA 1SDA066814R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066814R1, 40A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
27 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066815R1, 50A, 18kA 1SDA066815R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066815R1, 50A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
28 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066816R1, 63A, 18kA 1SDA066816R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066816R1, 63A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
29 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066817R1, 80A, 18kA 1SDA066817R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066817R1, 80A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
30 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066818R1, 100A, 18kA 1SDA066818R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066818R1, 100A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
31 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066888R1, 125A, 18kA 1SDA066888R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066888R1, 125A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
32 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066820R1, 160A, 18kA 1SDA066820R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA066820R1, 160A, 18kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
33 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067400R1, 25A, 25kA 1SDA067400R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067400R1, 25A, 25kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
34 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067401R1, 32A, 25kA 1SDA067401R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067401R1, 32A, 25kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
35 CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067402R1 , 40A, 25kA 1SDA067402R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI - aptomat MCCB ABB 4P 1SDA067402R1 , 40A, 25kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ