Contactor - khởi động từ ABB

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8111, 205A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1) 1SFL501074R8111

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8111, 205A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1)

Thương hiệu: 1

1
- %
0
Liên hệ
2 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8411, 205A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1) 1SFL501074R8411

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8411, 205A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1)

Thương hiệu: 1

1
- %
0
Liên hệ
3 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8011, 205A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1) 1SFL501074R8011

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SFL501074R8011, 205A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/1)

Thương hiệu: 1

1
- %
0
Liên hệ
4 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8110, 9A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL901074R8110

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8110, 9A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
5 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8101, 9A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL901074R8101

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8101, 9A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
6 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8410, 9A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL901074R8410

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8410, 9A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
7 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8401, 9A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL901074R8401

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8401, 9A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
8 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8010, 9A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL901074R8010

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8010, 9A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
9 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8001, 9A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL901074R8001

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8001, 9A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
10 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8810, 9A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL901074R8810

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8810, 9A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
11 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8801, 9A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL901074R8801

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL901074R8801, 9A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
12 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8110, 12A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL911074R8110

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8110, 12A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
13 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8101, 12A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL911074R8101

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8101, 12A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
14 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8410, 12A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL911074R8410

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8410, 12A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
15 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8401, 12A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL911074R8401

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8401, 12A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
16 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8010, 12A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL911074R8010

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8010, 12A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
17 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8001, 12A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL911074R8001

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8001, 12A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
18 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8810, 12A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL911074R8810

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8810, 12A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
19 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8801, 12A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL911074R8801

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL911074R8801, 12A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
20 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8110, 18A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL921074R8110

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8110, 18A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
21 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8101, 18A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL921074R8101

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8101, 18A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
22 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8410, 18A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL921074R8410

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8410, 18A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
23 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8401, 18A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL921074R8401

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8401, 18A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
24 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8010, 18A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL921074R8010

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8010, 18A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
25 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8001, 18A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL921074R8001

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8001, 18A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
26 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8810, 18A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL921074R8810

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8810, 18A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
27 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8801, 18A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL921074R8801

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL921074R8801, 18A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
28 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8110, 25A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL931074R8110

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8110, 25A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
29 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8101, 25A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL931074R8101

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8101, 25A, 24VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
30 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8410, 25A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL931074R8410

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8410, 25A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
31 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8401, 25A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL931074R8401

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8401, 25A, 110VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
32 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8010, 25A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL931074R8010

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8010, 25A, 220…230VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
33 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8001, 25A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL931074R8001

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8001, 25A, 220…231VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ
34 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8810, 25A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0) 1SBL931074R8810

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8810, 25A, 230…240VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(1/0)

Thương hiệu: 0

1
- %
0
Liên hệ
35 Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8801, 25A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1) 1SBL931074R8801

Khởi động từ - contactor ABB 3P 1SBL931074R8801, 25A, 230…241VAC, tiếp điểm phụ NO/NC(0/1)

Thương hiệu: 1

0
- %
0
Liên hệ