Khởi động từ Siemens

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1055-6A_36, 150A, 75kw 3RT1055-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1055-6A_36, 150A, 75kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
2 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1056-6A_36, 185A, 90kw 3RT1056-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1056-6A_36, 185A, 90kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
3 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1064-6A_36, 225A, 110kw 3RT1064-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1064-6A_36, 225A, 110kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
4 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1065-6A_36, 265A, 132kw 3RT1065-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1065-6A_36, 265A, 132kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
5 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1066-6A_36, 300A, 160kw 3RT1066-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1066-6A_36, 300A, 160kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
6 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1075-6A_36, 400A, 200kw 3RT1075-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1075-6A_36, 400A, 200kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
7 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1076-6A_36, 500A, 250kw 3RT1076-6A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1076-6A_36, 500A, 250kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
8 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1BB41, 7A, 3kw 3RT1015-1BB41

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1BB41, 7A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
9 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1BB41, 9A, 4kw 3RT1016-1BB41

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1BB41, 9A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
10 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1BB41, 12A, 5.5kw 3RT1017-1BB41

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1BB41, 12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
11 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB40, 12A, 5.5kw 3RT1024-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1024-1BB40, 12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
12 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1025-1BB40, 15.5A, 7.5kw 3RT1025-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1025-1BB40, 15.5A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
13 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1026-1BB40, 22A, 11kw 3RT1026-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1026-1BB40, 22A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
14 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1034-1BB40, 29A, 15kw 3RT1034-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1034-1BB40, 29A, 15kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
15 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1035-1BB40, 35A, 18.5kw 3RT1035-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1035-1BB40, 35A, 18.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
16 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1036-1BB40, 41A, 22kw 3RT1036-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1036-1BB40, 41A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
17 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1044-1BB40, 55A, 30kw 3RT1044-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1044-1BB40, 55A, 30kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
18 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1045-1BB40, 67A, 37kw 3RT1045-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1045-1BB40, 67A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
19 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB40, 80A, 45kw 3RT1046-1BB40

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1046-1BB40, 80A, 45kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
20 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1054-1A_36, 115A, 55kw 3RT1054-1A_36

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1054-1A_36, 115A, 55kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
21 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1A    1, 7A, 3kw 3RT1015-1A-1

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1A    1, 7A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
22 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1A    2, 7A, 3kw 3RT1015-1A-2

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1015-1A    2, 7A, 3kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
23 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1A    1, 9A, 4kw 3RT1016-1A-1

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1A    1, 9A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
24 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1A    2, 9A, 4kw 3RT1016-1A-2

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1016-1A    2, 9A, 4kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
25 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1A    1, 12A, 5.5kw 3RT1017-1A-1

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1A    1, 12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
26 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1A    2, 12A, 5.5kw 3RT1017-1A-2

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1017-1A    2, 12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
27 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1024-1A    0, 12A, 5.5kw 3RT1024-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1024-1A    0, 12A, 5.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
28 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1025-1A    0, 15.5A, 7.5kw 3RT1025-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1025-1A    0, 15.5A, 7.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
29 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1026-1A    0, 22A, 11kw 3RT1026-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1026-1A    0, 22A, 11kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
30 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1034-1A    0, 29A, 15kw 3RT1034-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1034-1A    0, 29A, 15kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
31 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1035-1A    0, 35A, 18.5kw 3RT1035-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1035-1A    0, 35A, 18.5kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
32 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1036-1A    0, 41A, 22kw 3RT1036-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1036-1A    0, 41A, 22kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
33 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1044-1A    0, 55A, 30kw 3RT1044-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1044-1A    0, 55A, 30kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
34 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1045-1A    0, 67A, 37kw 3RT1045-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1045-1A    0, 67A, 37kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ
35 Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1046-1A    0, 80A, 45kw 3RT1046-1A-0

Khởi động từ - contactor 3P Siemens 3RT1046-1A    0, 80A, 45kw

Thương hiệu: Siemens

0
- %
0
Liên hệ