Biến tần Omron

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Biến tần Omron 3G3JX-A2022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp 3G3JX-A2022

Biến tần Omron 3G3JX-A2022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
2 Biến tần Omron 3G3JX-A4004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp 3G3JX-A4004

Biến tần Omron 3G3JX-A4004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
3 Biến tần Omron 3G3JX-A4007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp 3G3JX-A4007

Biến tần Omron 3G3JX-A4007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
4 Biến tần Omron 3G3JX-A4015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp 3G3JX-A4015

Biến tần Omron 3G3JX-A4015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
5 Biến tần Omron 3G3JX-A4022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp 3G3JX-A4022

Biến tần Omron 3G3JX-A4022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
6 Biến tần Omron 3G3JX-A4037, , Công suất 3,7Kw - 5,0Hp 3G3JX-A4037

Biến tần Omron 3G3JX-A4037, , Công suất 3,7Kw - 5,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
7 Biến tần Omron 3G3MX2-A2004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp 3G3MX2-A2004

Biến tần Omron 3G3MX2-A2004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
8 Biến tần Omron 3G3MX2-A2007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp 3G3MX2-A2007

Biến tần Omron 3G3MX2-A2007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
9 Biến tần Omron 3G3MX2-A2015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp 3G3MX2-A2015

Biến tần Omron 3G3MX2-A2015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
10 Biến tần Omron 3G3MX2-A2022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp 3G3MX2-A2022

Biến tần Omron 3G3MX2-A2022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
11 Biến tần Omron 3G3MX2-A2037, , Công suất 3,7Kw - 5,0Hp 3G3MX2-A2037

Biến tần Omron 3G3MX2-A2037, , Công suất 3,7Kw - 5,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
12 Biến tần Omron 3G3MX2-A2055, , Công suất 5,5Kw - 7,5Hp 3G3MX2-A2055

Biến tần Omron 3G3MX2-A2055, , Công suất 5,5Kw - 7,5Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
13 Biến tần Omron 3G3MX2-A2075, , Công suất 7,5Kw - 10Hp 3G3MX2-A2075

Biến tần Omron 3G3MX2-A2075, , Công suất 7,5Kw - 10Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
14 Biến tần Omron 3G3MX2-A2110, , Công suất 11Kw - 15,0Hp 3G3MX2-A2110

Biến tần Omron 3G3MX2-A2110, , Công suất 11Kw - 15,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
15 Biến tần Omron 3G3MX2-A2150, , Công suất 15Kw - 20,0Hp 3G3MX2-A2150

Biến tần Omron 3G3MX2-A2150, , Công suất 15Kw - 20,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
16 Biến tần Omron 3G3MX2-A4004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp 3G3MX2-A4004

Biến tần Omron 3G3MX2-A4004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
17 Biến tần Omron 3G3MX2-A4007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp 3G3MX2-A4007

Biến tần Omron 3G3MX2-A4007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
18 Biến tần Omron 3G3MX2-A4015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp 3G3MX2-A4015

Biến tần Omron 3G3MX2-A4015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
19 Biến tần Omron 3G3MX2-A4022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp 3G3MX2-A4022

Biến tần Omron 3G3MX2-A4022, , Công suất 2,2Kw - 3,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
20 Biến tần Omron 3G3MX2-A4040, , Công suất 4,0Kw - 5,5Hp 3G3MX2-A4040

Biến tần Omron 3G3MX2-A4040, , Công suất 4,0Kw - 5,5Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
21 Biến tần Omron 3G3MX2-A4055, , Công suất 5,5Kw - 7,5Hp 3G3MX2-A4055

Biến tần Omron 3G3MX2-A4055, , Công suất 5,5Kw - 7,5Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
22 Biến tần Omron 3G3MX2-A4075, , Công suất 7,5Kw - 10Hp 3G3MX2-A4075

Biến tần Omron 3G3MX2-A4075, , Công suất 7,5Kw - 10Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
23 Biến tần Omron 3G3MX2-A40110, , Công suất 11Kw - 15,0Hp 3G3MX2-A40110

Biến tần Omron 3G3MX2-A40110, , Công suất 11Kw - 15,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
24 Biến tần Omron 3G3MX2-A40150, , Công suất 15Kw - 20,0Hp 3G3MX2-A40150

Biến tần Omron 3G3MX2-A40150, , Công suất 15Kw - 20,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
25 Biến tần Omron 3G3JX-A2004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp 3G3JX-A2004

Biến tần Omron 3G3JX-A2004, , Công suất 0,4Kw - 1/2Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
26 Biến tần Omron 3G3JX-A2007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp 3G3JX-A2007

Biến tần Omron 3G3JX-A2007, , Công suất 0,7Kw - 1,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
27 Biến tần Omron 3G3JX-A2015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp 3G3JX-A2015

Biến tần Omron 3G3JX-A2015, , Công suất 1,5Kw - 2,0Hp

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ