Động cơ Enertech 750 Vòng/Phút

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC030008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
2 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC037008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
3 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC037008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
4 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC045008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
5 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC045008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
6 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC055008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
7 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC055008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 55kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
8 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC075008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
9 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC075008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
10 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC090008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
11 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC090008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
12 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC110008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
13 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC110008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
14 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC132008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
15 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC132008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
16 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC160008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
17 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC160008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
18 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC200008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
19 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC200008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
20 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC001108FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.1kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
21 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC001508FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
22 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC001508FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 1.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
23 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC002208FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
24 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC002208FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 2.2kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
25 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC003008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
26 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC003008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 3kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
27 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC004008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
28 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC004008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
29 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC005508FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
30 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC005508FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
31 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC007508FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
32 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC007508FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
33 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC011008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
34 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích ESC011008FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 750r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ
35 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế ESC015008FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 750r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

0
- %
0
Liên hệ