Bộ điều khiển lập trình PLC omron

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CP1W-CIF11 CP1W-CIF11

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CP1W-CIF11

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
2 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CP1W-CIF12 CP1W-CIF12

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CP1W-CIF12

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
3 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU11 CJ2M-CPU11

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU11

Thương hiệu: Omron

1
- %
0
Liên hệ
4 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU12 CJ2M-CPU12

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU12

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
5 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU13 CJ2M-CPU13

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ2M-CPU13

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
6 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU13

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1M-CPU13

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
7 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-PA202 CJ1W-PA202

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-PA202

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
8 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-PA205R CJ1W-PA205R

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-PA205R

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
9 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID211 CJ1W-ID211

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID211

Thương hiệu: Omron

16
- %
0
Liên hệ
10 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID231 CJ1W-ID231

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID231

Thương hiệu: Omron

32
- %
0
Liên hệ
11 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID261 CJ1W-ID261

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-ID261

Thương hiệu: Omron

64
- %
0
Liên hệ
12 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OC211 CJ1W-OC211

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OC211

Thương hiệu: Omron

8
- %
0
Liên hệ
13 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD211 CJ1W-OD211

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD211

Thương hiệu: Omron

16
- %
0
Liên hệ
14 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD231 CJ1W-OD231

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD231

Thương hiệu: Omron

32
- %
0
Liên hệ
15 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD261 CJ1W-OD261

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-OD261

Thương hiệu: Omron

64
- %
0
Liên hệ
16 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-AD041-V1 CJ1W-AD041-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-AD041-V1

Thương hiệu: Omron

4
- %
0
Liên hệ
17 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-AD081-V1 CJ1W-AD081-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-AD081-V1

Thương hiệu: Omron

8
- %
0
Liên hệ
18 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA021 CJ1W-DA021

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA021

Thương hiệu: Omron

2
- %
0
Liên hệ
19 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA041 CJ1W-DA041

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA041

Thương hiệu: Omron

4
- %
0
Liên hệ
20 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA08C CJ1W-DA08C

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA08C

Thương hiệu: Omron

8
- %
0
Liên hệ
21 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA08V CJ1W-DA08V

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-DA08V

Thương hiệu: Omron

8
- %
0
Liên hệ
22 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-MAD42 CJ1W-MAD42

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-MAD42

Thương hiệu: Omron

4
- %
0
Liên hệ
23 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-SRM21 CJ1W-SRM21

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-SRM21

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
24 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-SCU41-V1 CJ1W-SCU41-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-SCU41-V1

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ
25 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-TC001 CJ1W-TC001

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-TC001

Thương hiệu: Omron

4
- %
0
Liên hệ
26 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-TC101 CJ1W-TC101

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CJ1W-TC101

Thương hiệu: Omron

4
- %
0
Liên hệ
27 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-10CDR-A-V1 CPM1A-10CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-10CDR-A-V1

Thương hiệu: Omron

6
- %
0
Liên hệ
28 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-10CDR-D-V1 CPM1A-10CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-10CDR-D-V1

Thương hiệu: Omron

6
- %
0
Liên hệ
29 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20CDR-A-V1 CPM1A-20CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20CDR-A-V1

Thương hiệu: Omron

12
- %
0
Liên hệ
30 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20CDR-D-V1 CPM1A-20CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20CDR-D-V1

Thương hiệu: Omron

12
- %
0
Liên hệ
31 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-30CDR-A-V1 CPM1A-30CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-30CDR-A-V1

Thương hiệu: Omron

18
- %
0
Liên hệ
32 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-30CDR-D-V1 CPM1A-30CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-30CDR-D-V1

Thương hiệu: Omron

18
- %
0
Liên hệ
33 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-40CDR-A-V1 CPM1A-40CDR-A-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-40CDR-A-V1

Thương hiệu: Omron

24
- %
0
Liên hệ
34 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-40CDR-D-V1 CPM1A-40CDR-D-V1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-40CDR-D-V1

Thương hiệu: Omron

24
- %
0
Liên hệ
35 Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDR1

Bộ điều khiển lập trình PLC (tối đa: 160 I/O) Omron CPM1A-20EDR1

Thương hiệu: Omron

0
- %
0
Liên hệ