Động cơ Enertech 3000 Vòng/Phút

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC075002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

81.425.143
- 30%
51.816.000
Liên hệ
2 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC075002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 75kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

85.479.429
- 30%
54.396.000
Liên hệ
3 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC090002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

87.666.857
- 30%
55.788.000
Liên hệ
4 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC090002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 90kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

92.041.714
- 30%
58.572.000
Liên hệ
5 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC110002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

148.877.143
- 30%
94.740.000
Liên hệ
6 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC110002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 110kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

156.325.714
- 30%
99.480.000
Liên hệ
7 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC132002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

188.156.571
- 30%
119.736.000
Liên hệ
8 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC132002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 132kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

197.547.429
- 30%
125.712.000
Liên hệ
9 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC160002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

200.451.429
- 30%
127.560.000
Liên hệ
10 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC160002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 160kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

210.483.429
- 30%
133.944.000
Liên hệ
11 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC200002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

218.045.143
- 30%
138.756.000
Liên hệ
12 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC200002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 200kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

228.944.571
- 30%
145.692.000
Liên hệ
13 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC250002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

349.215.429
- 30%
222.228.000
Liên hệ
14 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC250002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

366.639.429
- 30%
233.316.000
Liên hệ
15 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC315002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

383.629.714
- 30%
244.128.000
Liên hệ
16 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC315002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 315kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

402.807.429
- 30%
256.332.000
Liên hệ
17 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC004002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

6.958.286
- 30%
4.428.000
Liên hệ
18 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC004002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 4kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

7.297.714
- 30%
4.644.000
Liên hệ
19 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC005502FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

9.749.143
- 30%
6.204.000
Liên hệ
20 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC005502FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 5.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

10.258.286
- 30%
6.528.000
Liên hệ
21 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC007502FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

10.729.714
- 30%
6.828.000
Liên hệ
22 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC007502FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 7.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

11.088.000
- 30%
7.056.000
Liên hệ
23 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC011002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

16.933.714
- 30%
10.776.000
Liên hệ
24 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC011002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 11kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

17.763.429
- 30%
11.304.000
Liên hệ
25 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC015002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

18.178.286
- 30%
11.568.000
Liên hệ
26 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC015002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 15kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

19.083.429
- 30%
12.144.000
Liên hệ
27 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 18.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC018502FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 18.5kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

20.535.429
- 30%
13.068.000
Liên hệ
28 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 18.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC018502FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 18.5kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

21.572.571
- 30%
13.728.000
Liên hệ
29 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC022002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

25.080.000
- 30%
15.960.000
Liên hệ
30 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC022002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 22kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

26.324.571
- 30%
16.752.000
Liên hệ
31 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC030002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

34.282.286
- 30%
21.816.000
Liên hệ
32 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC030002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 30kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

35.998.286
- 30%
22.908.000
Liên hệ
33 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC037002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

36.696.000
- 30%
23.352.000
Liên hệ
34 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích ESC037002FL

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 37kW;, tốc độ 3000r/m, Mặt bích

Thương hiệu: Enertech

38.525.143
- 30%
24.516.000
Liên hệ
35 Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế ESC045002FO

Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 45kW;, tốc độ 3000r/m, Chân đế

Thương hiệu: Enertech

49.481.143
- 30%
31.488.000
Liên hệ