Aptomat MCB LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 1P, 50-63A, 6KA BKN 1P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 1P, 50-63A, 6KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 2P, 50-63A, 6KA BKN 2P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 2P, 50-63A, 6KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 3P, 50-63A, 6KA BKN 3P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 3P, 50-63A, 6KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 4P, 50-63A, 6KA BKN 4P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN 4P, 50-63A, 6KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 1P, 50~63A, 10KA BKN-b 1P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 1P, 50~63A, 10KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 2P, 50~63A, 10KA BKN-b 2P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 2P, 50~63A, 10KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 3P, 50~63A, 10KA BKN-b 3P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 3P, 50~63A, 10KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 4P, 50~63A, 10KA BKN-b 4P

Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) LSBKN-b 4P, 50~63A, 10KA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ