Máy cắt điện không khí ACB Osung

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 6300A, 100kA SB -663 -4P SB -663 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 6300A, 100kA SB -663 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 6300A, 100kA SB -663 -3P SB -663 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 6300A, 100kA SB -663 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 5000A, 100kA SB -650 -4P SB -650 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 5000A, 100kA SB -650 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 5000A, 100kA SB -650 -3P SB -650 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 5000A, 100kA SB -650 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 4000A, 100kA SB -640 -4P SB -640 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 4000A, 100kA SB -640 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 4000A, 100kA SB -640 -3P SB -640 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 4000A, 100kA SB -640 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 3200A, 85kA SB -632 -4P SB -632 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 3200A, 85kA SB -632 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 3200A, 85kA SB -632 -3P SB -632 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 3200A, 85kA SB -632 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2500A, 85kA SB -625 -4P SB -625 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2500A, 85kA SB -625 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2500A, 85kA SB -625 -3P SB -625 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2500A, 85kA SB -625 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2000A, 85kA SB -620 -4P SB -620 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2000A, 85kA SB -620 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2000A, 85kA SB -620 -3P SB -620 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 2000A, 85kA SB -620 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1600A, 65kA SB -616 -4P SB -616 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1600A, 65kA SB -616 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1600A, 65kA SB -616 -3P SB -616 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1600A, 65kA SB -616 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1250A, 65kA SB -612 -4P SB -612 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1250A, 65kA SB -612 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1250A, 65kA SB -612 -3P SB -612 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1250A, 65kA SB -612 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1000A, 65kA SB -610 -4P SB -610 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1000A, 65kA SB -610 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1000A, 65kA SB -610 -3P SB -610 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 1000A, 65kA SB -610 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
19 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 800A, 65kA SB - 608 -4P SB - 608 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 800A, 65kA SB - 608 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
20 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 800A, 65kA SB - 608 -3P SB - 608 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 800A, 65kA SB - 608 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
21 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 630A, 65kA SB - 606 -4P SB - 606 -4P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 630A, 65kA SB - 606 -4P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ
22 Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 630A, 65kA SB - 606 -3P SB - 606 -3P

Máy cắt điện không khí ACB Osung-Osemco 630A, 65kA SB - 606 -3P

Thương hiệu: Osemco/Osung

0
- %
0
Liên hệ