Khởi động từ Hyundai

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC12 11NS X ---, 12A(1a1b), 5.5KW UMC12 11NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC12 11NS X ---, 12A(1a1b), 5.5KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
2 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC18 11NS X ---, 18A(1a1b), 7.5KW UMC18 11NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC18 11NS X ---, 18A(1a1b), 7.5KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
3 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC25 11NS X ---, 25A(1a1b), 11KW UMC25 11NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC25 11NS X ---, 25A(1a1b), 11KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
4 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC32 22NS X ---, 32A(2a2b), 15KW UMC32 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC32 22NS X ---, 32A(2a2b), 15KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
5 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC40 22NS X ---, 40A(2a2b), 18.5KW UMC40 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC40 22NS X ---, 40A(2a2b), 18.5KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
6 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC50 22NS X ---, 50A(2a2b), 22KW UMC50 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC50 22NS X ---, 50A(2a2b), 22KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
7 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC65 22NS X ---, 65A(2a2b), 30KW UMC65 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC65 22NS X ---, 65A(2a2b), 30KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
8 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC75 22NS X ---, 75A(2a2b), 37KW UMC75 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC75 22NS X ---, 75A(2a2b), 37KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
9 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC85 22NS X ---, 85A(2a2b), 45KW UMC85 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC85 22NS X ---, 85A(2a2b), 45KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
10 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC100 22NS X ---, 100A(2a2b), 55KW UMC100 22NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC100 22NS X ---, 100A(2a2b), 55KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
11 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC115 22NS F ---, mcb LS.jpg, 60KW UMC115 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC115 22NS F ---, mcb LS.jpg, 60KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
12 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC130 22NS F ---, mcb LS.jpg, 65KW UMC130 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC130 22NS F ---, mcb LS.jpg, 65KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
13 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC150 22NS F ---, mcb LS.jpg, 75KW UMC150 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC150 22NS F ---, mcb LS.jpg, 75KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
14 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC185 22NS F ---, mcb LS.jpg, 90KW UMC185 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC185 22NS F ---, mcb LS.jpg, 90KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
15 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC225 22NS F ---, mcb LS.jpg, 132KW UMC225 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC225 22NS F ---, mcb LS.jpg, 132KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
16 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC265 22NS F ---, mcb LS.jpg, 147KW UMC265 22NS F ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC265 22NS F ---, mcb LS.jpg, 147KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ
17 Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC9 11NS  X ---, 9A (1a1b, 4KW UMC9 11NS X ---

Khởi động từ - contactor 3P HyundaiUMC9 11NS X ---, 9A (1a1b, 4KW

Thương hiệu: Hyundai

0
- %
0
Liên hệ