Máy cắt điện chân không VCB LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-08A/04, 400A, 8kA VL-06P-08A/04

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-08A/04, 400A, 8kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-13A/06, 630A, 12.5kA VL-06P-13A/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-13A/06, 630A, 12.5kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/06, 630A, 25kA VL-06P-25A/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/06, 630A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/13, 1250A, 25kA VL-06P-25A/13

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/13, 1250A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/20, 2000A, 25kA VL-06P-25A/20

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 7.2KV LSVL-06P-25A/20, 2000A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-08A/04, 400A, 8kA VL-06E-08A/04

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-08A/04, 400A, 8kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-13A/06, 630A, 12.5kA VL-06E-13A/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-13A/06, 630A, 12.5kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/06, 630A, 25kA VL-06E-25A/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/06, 630A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
9 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/13, 1250A, 25kA VL-06E-25A/13

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/13, 1250A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
10 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/20, 2000A, 25kA VL-06E-25A/20

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 7.2KV LSVL-06E-25A/20, 2000A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
11 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/06, 630A, 25kA VL-20P-25F/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/06, 630A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
12 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/13, 1250A, 25kA VL-20P-25F/13

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/13, 1250A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
13 Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/20, 2000A, 25kA VL-20P-25F/20

Cầu dao điện Susol trung thế loại cố định (Fixed) 24KV LSVL-20P-25F/20, 2000A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
14 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/06, 630A, 25kA VL-20F-25F/06

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/06, 630A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
15 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/13, 1250A, 25kA VL-20F-25F/13

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/13, 1250A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
16 Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/20, 2000A, 25kA VL-20F-25F/20

Cầu dao điện Susol trung thế loại kéo ra kéo vào (Drawout) 24KV LSVL-20F-25F/20, 2000A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ