ACB - Máy cắt điện không khí ABB

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073910R1, 2000A, 85kA 1SDA073910R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073910R1, 2000A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
2 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073912R1, 2500A, 85kA 1SDA073912R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073912R1, 2500A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
3 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073914R1, 3200A, 85kA 1SDA073914R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073914R1, 3200A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
4 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073916R1, 4000A, 85kA 1SDA073916R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073916R1, 4000A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
5 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073041R1, 2500A, 66kA 1SDA073041R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073041R1, 2500A, 66kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
6 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073121R1, 3200A, 66kA 1SDA073121R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073121R1, 3200A, 66kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
7 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073171R1, 4000A, 66kA 1SDA073171R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073171R1, 4000A, 66kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
8 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073658R1, 250A, 85kA 1SDA073658R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073658R1, 250A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
9 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072881R1, 800A, 85kA 1SDA072881R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072881R1, 800A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
10 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072911R1, 1000A, 85kA 1SDA072911R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072911R1, 1000A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
11 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072941R1, 1250A, 85kA 1SDA072941R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072941R1, 1250A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
12 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072981R1, 1600A, 85kA 1SDA072981R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072981R1, 1600A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
13 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073021R1, 2000A, 85kA 1SDA073021R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073021R1, 2000A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
14 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073051R1, 2500A, 85kA 1SDA073051R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073051R1, 2500A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
15 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073131R1, 3200A, 85kA 1SDA073131R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073131R1, 3200A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
16 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073181R1, 4000A, 85kA 1SDA073181R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA073181R1, 4000A, 85kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
17 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071641R1, 1600A, 100kA 1SDA071641R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071641R1, 1600A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
18 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071681R1, 2000A, 100kA 1SDA071681R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071681R1, 2000A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
19 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071711R1, 2500A, 100kA 1SDA071711R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071711R1, 2500A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
20 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071791R1, 3200A, 100kA 1SDA071791R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071791R1, 3200A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
21 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071841R1, 4000A, 100kA 1SDA071841R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071841R1, 4000A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
22 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071891R1, 5000A, 100kA 1SDA071891R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071891R1, 5000A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
23 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071921R1, 6300A, 100kA 1SDA071921R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071921R1, 6300A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
24 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071731R1, 2000A, 150kA 1SDA071731R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071731R1, 2000A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
25 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071751R1, 2500A, 150kA 1SDA071751R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071751R1, 2500A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
26 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071801R1, 3200A, 150kA 1SDA071801R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071801R1, 3200A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
27 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071871R1 , 4000A, 150kA 1SDA071871R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071871R1 , 4000A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
28 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071901R1, 5000A, 150kA 1SDA071901R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071901R1, 5000A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
29 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071931R1, 6300A, 150kA 1SDA071931R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071931R1, 6300A, 150kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
30 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071881R1, 4000A, 200kA 1SDA071881R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071881R1, 4000A, 200kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
31 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071911R1, 5000A, 200kA 1SDA071911R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071911R1, 5000A, 200kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
32 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071941R1, 6300A, 200kA 1SDA071941R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA071941R1, 6300A, 200kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
33 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072891R1, 800A, 100kA 1SDA072891R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072891R1, 800A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
34 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072921R1, 1000A, 100kA 1SDA072921R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072921R1, 1000A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ
35 Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072951R1, 1250A, 100kA 1SDA072951R1

Máy cắt không khí ACB ABB 4P 1SDA072951R1, 1250A, 100kA

Thương hiệu: ABB

0
- %
0
Liên hệ