Relay nhiệt LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-12 , 0.63~18A MT-12

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-12 , 0.63~18A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
2 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-32 , 21.5~40A MT-32

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-32 , 21.5~40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
3 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-63 , 34-50, 45-65A MT-63

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-63 , 34-50, 45-65A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
4 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-95 , 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A MT-95

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-95 , 54-75, 63-85, 70-95, 80-100A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
5 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-150 , 80-105A, 95-130A,110-150A MT-150

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-150 , 80-105A, 95-130A,110-150A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
6 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-225 , 85-125,100-160,120-185,160-240A MT-225

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-225 , 85-125,100-160,120-185,160-240A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
7 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-400 , 200-330A và 260-400A MT-400

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-400 , 200-330A và 260-400A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
8 Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-800 , 400-630A và 520-800A MT-800

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-800 , 400-630A và 520-800A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
9 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-2P (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A GMP22-2P (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-2P (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
10 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-3P (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A GMP22-3P (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-3P (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
11 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-2P (1a1b), 4~20A, 8~40A GMP40-2P (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-2P (1a1b), 4~20A, 8~40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
12 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-3P (1a1b), 4~20A, 8~40A GMP40-3P (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-3P (1a1b), 4~20A, 8~40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
13 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-2S (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A GMP22-2S (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-2S (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
14 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-3S (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A GMP22-3S (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP22-3S (1a1b), 0.3~1.5A, 1~5A, 4.4~22A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
15 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-2S (1a1b), 4~20A, 8~40A GMP40-2S (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-2S (1a1b), 4~20A, 8~40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
16 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-3S (1a1b), 4~20A, 8~40A GMP40-3S (1a1b)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP40-3S (1a1b), 4~20A, 8~40A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
17 RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP60-T (1c), 0.5~6A, 3~30A, 5~60A GMP60-T (1c)

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP60-T (1c), 0.5~6A, 3~30A, 5~60A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
18 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-S (2a1b), 0.5~6A DMP06-S (2a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-S (2a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
19 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SI (2a1b), 0.5~6A DMP06-SI (2a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SI (2a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
20 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SE (2a1b), 0.5~6A DMP06-SE (2a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SE (2a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
21 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SEI (2a1b), 0.5~6A DMP06-SEI (2a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SEI (2a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
22 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SEZ (2a), 0.5~6A DMP06-SEZ (2a)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SEZ (2a), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
23 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-Sa (2a1b), 0.5~6A DMP06-Sa (2a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-Sa (2a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
24 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SZ (1a1b), 0.5~6A DMP06-SZ (1a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SZ (1a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
25 RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SZa (1a1b), 0.5~6A DMP06-SZa (1a1b)

RƠ LE KỸ THUẬT SỐ- Digital motor protection relay LSDMP06-SZa (1a1b), 0.5~6A

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ