Thiết bị cầm tay đo LCR Keysight U1733C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Tần số thử: 100 Hz, 120 Hz, 1kHz, 10Khz, 100Khz Chức năng đo: Z/L/C/R/D/Q/θ/ESR/ DCR Điện trở: 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2000 Ω, 20 kΩ, 200 kΩ, 2000 kΩ, 2000 kΩ, 20 MΩ, 200 MΩ Cấp chính xác: 0.2-0.7% Tụ điện: 20 pF, 200 pF 2000 pF, 0.1 pF, 20 nF, 200 nF, 2000 nF, 20 μF, 200 μF, 2000 μF, 20 mF Cấp chính xác: 0.2-0.5% Cuộn cảm: 20 μH, 200 μH, 2000 μH, 20 mH, 200 mH, 2000 mH, 20 H, 200 H, 2000 H Cấp chính xác: 0.2-1% Góc pha của tổng trở: –180o ~180 o Tổng trở Z: 1999.9 Ω, 199.9 Ω, 19.9 Ω, 1.9 Ω Yếu tố chất lượng: Z, L, C: 0.001~999 Nguồn pin 9V Kích thước (H x W x D): 184 mm x 87 mm x 41 mm Cung cấp kèm theo hướng dẫn sử dụng nhanh, chứng chỉ của hãng, dây có đầu kẹp, pin 9V Hãng sản xuất: KEYSIGHT Mỹ Bảo hành: 1 năm

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!