Động cơ điện không đồng bộ 3 pha 380VAC 250kW;, tốc độ 1500r/m, Chân đế

Motor 3P, 380VAC, 250 kW, IP55, 1500r/m, Frame Size 355MB, Foot

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự