Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1600A, 42kA OSS-ATCB-616-4P

Máy tự động chuyển ngắt mạch Osung-osemco 1600A, 42kA OSS-ATCB-616-4P Mã sản phẩm: OSS-ATCB-616-4P;Số cực: 4P;Dòng định mức: 1600A;Dòng sự cố Icut: 42kAHãng: Osemco-Osung;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự