Aptomat MCCB LS

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
36 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000L 3P, 1000A, 150kA TS1000L 3P

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSTS1000L 3P, 1000A, 150kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
37 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN52c, 15-20-30-40-50A, 30kA ABN52c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN52c, 15-20-30-40-50A, 30kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
38 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN62c, 60A, 30kA ABN62c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN62c, 60A, 30kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
39 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN102c, 15-20-30-40-50-60-75-100A, 35kA ABN102c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN102c, 15-20-30-40-50-60-75-100A, 35kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
40 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN202c, 125-150-175-200-225-250A, 65kA ABN202c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN202c, 125-150-175-200-225-250A, 65kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
41 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN402c, 250-300-350-400A, 50kA ABN402c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABN402c, 250-300-350-400A, 50kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
42 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS32c, 10~30A, 25kA ABS32c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS32c, 10~30A, 25kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
43 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS52c, 30~50A, 35kA ABS52c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS52c, 30~50A, 35kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
44 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS102c, 40-50-60-75-100-125A, 85kA ABS102c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS102c, 40-50-60-75-100-125A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
45 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS202c, 125-150-175-200-225-250A, 85kA ABS202c

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSABS202c, 125-150-175-200-225-250A, 85kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ
46 Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSBS32c (không vỏ), 6-10-15-20-30A, 1.5kA BS32c (không vỏ)

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 2 Pha LSBS32c (không vỏ), 6-10-15-20-30A, 1.5kA

Thương hiệu: LS

0
- %
0
Liên hệ