Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN803c, 700-800A, 45kA

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha LSABN803c, 700-800A, 45kA Mã sản phẩm: ABS53c;Số cực: 3P;Dòng định mức: 15-20-30-40-50ADòng sự cố Icut: 22kA;Hãng: LS;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự