Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS204c, 150,175,200,225,250A, 42kA

Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha LSABS204c, 150,175,200,225,250A, 42kA Mã sản phẩm: ABS204c;Số cực: 4P;Dòng định mức: 150,175,200,225,250ADòng sự cố Icut: 42kA;Hãng: LS;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự