RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP60-T (1c), 0.5~6A, 3~30A, 5~60A

RƠ LE ĐIỆN TỬ - Electric motor protection relays LSGMP60-T (1c), 0.5~6A, 3~30A, 5~60A Mã sản phẩm: GMP60-T (1c);Số cực: 3P;Dải dòng: 0.5~6A, 3~30A, 5~60AHãng: LS;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự