Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-225 , 85-125,100-160,120-185,160-240A

Rơ le nhiệt cho khởi LSMT-225 , 85-125,100-160,120-185,160-240A Mã sản phẩm: MT-225 ;Số cực: 3P;Dải dòng: 85-125,100-160,120-185,160-240AHãng: LS;Bảo hành: 12 tháng

Bạn phải đăng nhập để tài tài liệu này, nếu chưa có tài khoản vui lòng nhấp vào link phía dưới để đăng ký tài khoản

Đang cập nhật ..!
Đang cập nhật ..!

Sản phẩm tương tự