CB bảo vệ động cơ loại từ nhiệt GV2P

* Quý khách đặt hàng hoặc liên hệ với nhân viên tư vấn để được mức chiết khấu tốt nhất.

STT Hình ảnh Mã sản phẩm Thông tin sản phẩm Giá (vnđ) Giảm giá Giá bán
(vnđ)
T.Trạng Chọn
1 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.1 … 0.16A, GV2P01 GV2P01

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.1 … 0.16A, GV2P01

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 44%
693.840
Liên hệ
2 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.16 …0.25A, 0.06kW - GV2P02 GV2P02

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.16 …0.25A, 0.06kW - GV2P02

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 44%
693.840
Liên hệ
3 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.25 … 0.40A, 0.09kW - GV2P03 GV2P03

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.25 … 0.40A, 0.09kW - GV2P03

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 44%
693.840
Liên hệ
4 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.40…0.63A, 0.18kW - GV2P04 GV2P04

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.40…0.63A, 0.18kW - GV2P04

Thương hiệu: Schneider

1.362.900
- 44%
693.840
Liên hệ
5 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.63… 1A, 0.25kW - GV2P05 GV2P05

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.63… 1A, 0.25kW - GV2P05

Thương hiệu: Schneider

1.414.600
- 44%
720.160
Liên hệ
6 CB bảo vệ động cơ dải từ 0.1… 0.16A, 0.55kW - GV2P06 GV2P06

CB bảo vệ động cơ dải từ 0.1… 0.16A, 0.55kW - GV2P06

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 44%
749.840
Liên hệ
7 CB bảo vệ động cơ dải từ 1.6…2,5A, 0.75kA - GV2P07 GV2P07

CB bảo vệ động cơ dải từ 1.6…2,5A, 0.75kA - GV2P07

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 44%
749.840
Liên hệ
8 CB bảo vệ động cơ dải từ 2.5…4A, 1,5kW - GV2P08 GV2P08

CB bảo vệ động cơ dải từ 2.5…4A, 1,5kW - GV2P08

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 44%
749.840
Liên hệ
9 CB bảo vệ động cơ dải từ 4…6.3A, 2.2kW - GV2P10 GV2P10

CB bảo vệ động cơ dải từ 4…6.3A, 2.2kW - GV2P10

Thương hiệu: Schneider

1.472.900
- 44%
749.840
Liên hệ
10 CB bảo vệ động cơ dải từ 6…10A, 4kW - GV2P14 GV2P14

CB bảo vệ động cơ dải từ 6…10A, 4kW - GV2P14

Thương hiệu: Schneider

1.612.600
- 44%
820.960
Liên hệ
11 CB bảo vệ động cơ dải từ 9…14A, 5.5kW - GV2P16 GV2P16

CB bảo vệ động cơ dải từ 9…14A, 5.5kW - GV2P16

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 44%
867.440
Liên hệ
12 CB bảo vệ động cơ dải từ 13…18A, 7.5kW - GV2P20 GV2P20

CB bảo vệ động cơ dải từ 13…18A, 7.5kW - GV2P20

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 44%
867.440
Liên hệ
13 CB bảo vệ động cơ dải từ 17…23A, 9kW - GV2P21 GV2P21

CB bảo vệ động cơ dải từ 17…23A, 9kW - GV2P21

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 44%
867.440
Liên hệ
14 CB bảo vệ động cơ dải từ 20…25A, 11kW - GV2P22 GV2P22

CB bảo vệ động cơ dải từ 20…25A, 11kW - GV2P22

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 44%
867.440
Liên hệ
15 CB 3cực - CB bảo vệ động cơ dải từ 24…32A, 15kW - GV2P32 GV2P32

CB 3cực - CB bảo vệ động cơ dải từ 24…32A, 15kW - GV2P32

Thương hiệu: Schneider

1.703.900
- 44%
867.440
Liên hệ